Văn bản pháp luật

39/UBND-VHTT 08/01/2021 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn quận trước,trong và sau Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021


Số văn bản 39/UBND-VHTT
Trích yếu 39/UBND-VHTT 08/01/2021 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn quận trước,trong và sau Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021
Ngày ban hành 11/01/2021
Ngày có hiệu lực 19/04/2021
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm
content:

content: