Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.


Số văn bản Số: 02/KH-UBND ngày 05/01/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày có hiệu lực 17/06/2021
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm kh-2-2021(15.01.2021_16h35p27)_signed_1623914122091.pdf
content:

content: