Văn bản pháp luật

Kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.


Số văn bản Số: 03/KH-UBND ngày 05/01/2021
Trích yếu Kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày có hiệu lực 17/06/2021
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm kh-4-2021(15.01.2021_16h46p43)_signed_1623914745379.pdf
content:

content: