Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.


Số văn bản Số: 05/KH-UBND ngày 05/01/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày có hiệu lực 17/06/2021
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm kh-5-2021(21.01.2021_10h53p15)_signed_1623915189411.pdf
content:

content: