Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030


Số văn bản Số: 25/KH-UBND ngày 19/01/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
Ngày ban hành 19/01/2021
Ngày có hiệu lực 19/01/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-25-2021(21.01.2021_17h04p35)_signed_1624348380971.pdf
content:

content: