Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Công tác thi đua, khen thưởng quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025


Số văn bản Số: 29/KH-UBND ngày 22/01/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Công tác thi đua, khen thưởng quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 22/01/2021
Ngày có hiệu lực 22/01/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-29-2021(27.01.2021_14h21p52)_signed (1)_1624348692265.pdf
content:

content: