Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước quận Ba Đình năm 2021


Số văn bản Số: 54/KH-UBND ngày 28/01/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước quận Ba Đình năm 2021
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày có hiệu lực 28/01/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-54-2021(03.03.2021_16h55p41)_signed_1624351535432.pdf
content:

content: