Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021


Số văn bản Số: 68/KH-UBND ngày 05/02/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày có hiệu lực 05/02/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-68-2021(05.02.2021_15h55p02)_signed_1624353934773.pdf
content:

content: