Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19


Số văn bản Số 226/KH-UBND ngày 16/8/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày có hiệu lực 16/08/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH 226 triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của HĐNDTP_1629279958971.pdf
content:

content: