Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025


Số văn bản Số 237/KH-UBND ngày 01/9/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-237-2021(01.09.2021_18h19p58)_signed_1631671237940.pdf
content:

content: