Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030


Số văn bản Số 252/KH-UBND ngày 27/9/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày có hiệu lực 27/09/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-252-2021(28.09.2021_14h06p27)_signed_1632881378532.pdf
content:

content: