Văn bản pháp luật

triển khai thực hiện Chương trình công tác số 05-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khi hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025"


Số văn bản 42-KH/QU ngày 29/4/2021
Trích yếu triển khai thực hiện Chương trình công tác số 05-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khi hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025"
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày có hiệu lực 08/10/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 42-KH.QU.signed_1633682943047.pdf
content:

content: