Văn bản pháp luật

Triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 về đẩy mạnh đổi mới mô hình thăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trang, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025" và Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025


Số văn bản 40-KH/QU ngày 29/4/2021
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 về đẩy mạnh đổi mới mô hình thăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trang, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025" và Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày có hiệu lực 08/10/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 40-KH.QU.signed_1633683054757.pdf
content:

content: