Văn bản pháp luật

Triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận Ba Đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025


Số văn bản 44-KH/QU ngày 29/4/2021
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận Ba Đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày có hiệu lực 08/10/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 44-KH.QU.signed_1633683376059.pdf
content:

content: