Văn bản pháp luật

Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Phát triển hệ thống ASXH nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"


Số văn bản 45-KH/QU ngày 29/4/2021
Trích yếu Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Phát triển hệ thống ASXH nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày có hiệu lực 08/10/2021
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 45-KH.QU.signed_1633683657900.pdf
content:

content: