Văn bản pháp luật

Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020 - 2025"


Số văn bản 47-KH/QU ngày 29/4/2021
Trích yếu Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020 - 2025"
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày có hiệu lực 08/10/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 47-KH.QU.signed_1633683810615.pdf
content:

content: