Văn bản pháp luật

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận


Số văn bản 16-CTr/QU, ngày 17/6/2021
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày có hiệu lực 15/10/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Chương trình
Tài liệu đính kèm 16-CTr.QU_1634261224089.pdf
content:

content: