Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Tổng rà soát hộ cận nghèo trên địa bàn quận Ba Đình theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025


Số văn bản Số 264/KH-UBND ngày 13/10/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Tổng rà soát hộ cận nghèo trên địa bàn quận Ba Đình theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày có hiệu lực 13/10/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-264-2021(14.10.2021_09h07p17)_signed_1634261765909.pdf
content:

content: