Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Triển khai Chỉ số đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND quận Ba Đình năm 2021


Số văn bản Số 278/KH-UBND ngày 02/11/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Triển khai Chỉ số đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND quận Ba Đình năm 2021
Ngày ban hành 02/11/2021
Ngày có hiệu lực 02/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-278-2021(02.11.2021_16h08p24)_signed_1635912576107.pdf
content:

content: