Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cáo nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn quận Ba Đình


Số văn bản 285/KH - UBND ngày 09/11/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cáo nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn quận Ba Đình
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày có hiệu lực 09/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-285-2021(09.11.2021_17h30p44)_signed (1)_1636535805211.pdf
content:

content: