Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Thực hiện Kết luận 02 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 - CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình


Số văn bản 288/KH - UBND ngày 11/10/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Thực hiện Kết luận 02 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 - CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày có hiệu lực 11/10/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-288-2021(12.11.2021_17h32p34)_signed_1636973286891.pdf
content:

content: