Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Thực hiện Kế hoạch số 157/KH - UBND ngày 30/6/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng


Số văn bản 290/KH - UBND ngày 15/11/2021
Trích yếu Kế Hoạch: Thực hiện Kế hoạch số 157/KH - UBND ngày 30/6/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày có hiệu lực 15/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-290-2021(15.11.2021_10h41p51)_signed_1637035546126.pdf
content:

content: