Văn bản pháp luật

Kế hoạch: Triển khai vắc xin COVID - 19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Ba Đình


Số văn bản Số 321/KH-UBND ngày 29/12/2021
Trích yếu Kế hoạch: Triển khai vắc xin COVID - 19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Ba Đình
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày có hiệu lực 29/12/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-321-2021(30.12.2021_14h36p38)_signed_1640856741680.pdf
content:

content: