Văn bản pháp luật

Kế hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022


Số văn bản Số 322/KH-UBND ngày 30/12/2021
Trích yếu Kế hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày có hiệu lực 30/12/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-322-2021(04.01.2022_16h28p05)_signed_1641433471375.pdf
content:

content: