Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch 250/KH - UBND ngày 21/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 22/CT - UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình
21/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-250-2021(21.09.2021_17h50p12)_signed_1632305443896.pdf
2 Kế hoạch Số 248/KH-UBND ngày 17/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình
17/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-248-2021_1632210764848.pdf
3 Kế hoạch Số 245/KH-UBND ngày 16/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030
16/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-245-2021(16.09.2021_11h41p14)_signed_1632210237213.pdf
4 Kế hoạch Số 244/KH-UBND ngày 14/9/2021 Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn một số nội dung thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH của UBND phường và phòng chống thiên tai trên địa bàn quận năm 2021
14/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-244-2021(14.09.2021_16h52p50)_signed_1631702263143.pdf
5 Kế hoạch Số 241/KH-UBND ngày 10/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
10/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-241-2021(10.09.2021_16h32p39)_signed_1631673767079.pdf
6 Kế hoạch Số 236/KH-UBND ngày 01/9/2021 Kế Hoạch: Khắc phục những tồn tại và nâng cao Chỉ số CHHC cấp quận ( PARINDEX) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận Ba Đình
01/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-236-2021(01.09.2021_18h13p45)_signed_1631250349637.pdf
7 Kế hoạch Số 237/KH-UBND ngày 01/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
01/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-237-2021(01.09.2021_18h19p58)_signed_1631671237940.pdf
8 Kế hoạch Số 237/KH-UBND ngày 01/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
01/09/2021
UBND Quận Ba Đình
9 Kế hoạch Số 240 /KH-UBND ngày 10/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận Ba Đình
10/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-240-2021(10.09.2021_16h28p33)_signed_1631671707839.pdf
10 Kế hoạch Số 235/KH-UBND ngày 01/9/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, giai đoạn 2021- 2025
01/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-235-2021(01.09.2021_18h05p13)_signed_1631242732203.pdf
11 Kế hoạch Số 239/KH-UBND ngày 08/9/2021 Kế Hoạch: Xét ngiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Ba Đình
08/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-239-2021(09.09.2021_18h29p35)_signed_1631241479297.pdf
12 Kế hoạch Số 238/KH-UBND ngày 04/9/2021 Kế Hoạch : Thực hiện Chỉ thị số 20/CT - UBND ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình
04/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-238-2021(05.09.2021_17h15p57)_signed_1631181394310.pdf
13 Kế hoạch Số 234/KH-UBND ngày 31/8/2021 Kế Hoạch: Xét nghiệm sàng lọc có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS - CoV-2 trên địa bàn quận Ba Đình
31/08/2021
kh-234-2021(04.09.2021_15h41p40)_signed_1631177261937.pdf
14 Kế hoạch Số 233/KH-UBND ngày 31/8/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp phường năm 2021
31/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-233-2021(31.08.2021_17h34p04)_signed_1630469180374.pdf
15 Kế hoạch Số 232/KH-UBND ngày 31/8/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình năm 2021
31/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-232-2021(31.08.2021_17h27p07)_signed_1630468886386.pdf
16 Kế hoạch Số 230 /KH-UBND ngày 23/8/2021 Kế Hoạch : Tổ chức hoạt động Tết Trung Thu cho thiếu nhi quận Ba Đình năm 2021
23/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-230-2021(24.08.2021_13h48p51)_signed_1629861040138.pdf
17 Kế hoạch Số 229/KH-UBND ngày 20/8/2021 Kế Hoạch: Tiếp tục thực hiện Phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021 và các năm tiếp theo
20/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-229-2021_1629799621423.pdf
18 Kế hoạch Số 227/KH-UBND ngày 18/8/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện trang Fanpage Facebook của Ban chỉ đạo 197 Thành phố về việc tuyên truyền, tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông , trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
18/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-227-2021_1629423634712.pdf
19 Kế hoạch Số 225/KH-UBND ngày 13/8/2021 Kế Hoạch: Phát triển kinh tế tập thể năm 2022
13/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-225-2021(18.08.2021_17h57p29)_signed_1629423084945.pdf
20 Kế hoạch Số 226/KH-UBND ngày 16/8/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
16/08/2021
UBND Quận Ba Đình KH 226 triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của HĐNDTP_1629279958971.pdf
21 Kế hoạch Số 223/KH-UBND ngày 12/8/2021 Kế Hoạch: Triển khai Kế hoạch số 36 - KH/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận số 05 KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"
12/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-223-2021(12.08.2021_18h04p01)_signed_1628849820800.pdf
22 Kế hoạch Số 221/KH-UBND ngày 12/8/2021 Kế Hoạch: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021 - 2025
12/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-221-2021(12.08.2021_17h57p11)_signed_1628848868307.pdf
23 Kế hoạch Số 218/KH-UBND ngày 04/8/2021 Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình
04/08/2021
UBND Quận Ba Đình KH-218-2021(04.08.2021_14h22p04)_signed_1628067363641.pdf
24 Kế hoạch Số 215/KH-UBND ngày 26/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 3642/ QĐ- UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.
26/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-215-2021(26.07.2021_15h07p01)_signed_1627614670711.pdf
25 Kế hoạch Số 217/KH-UBND ngày 29/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn quận Ba Đình
30/07/2021
UBND Quận Ba Đình
26 Kế hoạch Số 216/KH-UBND ngày 27/7/2021 Kế Hoạch: Giám sát và đánh giá đầu tư của quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
27/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-216-2021_1627613964122.pdf
27 Kế hoạch Số 214/KH-UBND ngày 24/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 23/7/2021 của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình
24/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-214-2021(24.07.2021_16h31p20)_signed (1)_1627380346207.pdf
28 Kế hoạch Số 211/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-211-2021(22.07.2021_15h59p04)_signed (1)_1627379747633.pdf
29 Kế hoạch Số 210/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí dựa vào cộng đồng trên đại bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2030
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-210-2021(22.07.2021_15h55p46)_signed_1627031435825.pdf
30 Kế hoạch Số 1213/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, vận động tổ chức, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia giám sát, chỉnh trang đô thị, phân loại rác thải ngay từ khâu đầu trên địa bàn quận, bảo vệ môi trường,xây dựng quận Ba Đình " Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại"
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-213-2021(22.07.2021_16h16p25)_signed_1627011154175.pdf
31 Kế hoạch Số 212/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, công khai phổ biến nội dung Chương trình số 10 - CTr/QU ngày 09/12/2020 của Quận ủy về "Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, củng cố các tiện ích đô thị , bảo vệ và cải thiện môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025" trên địa bàn quận.
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-212-2021(22.07.2021_16h10p17)_signed_1627010754919.pdf
32 Kế hoạch Số 209/KH-UBND ngày 21/7/2021 Triển khai thực hiện mô hình " Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy" trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-209-2021(21.07.2021_14h27p30)_signed_1627010168926.pdf
33 Kế hoạch Số 208/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Chỉnh Trang các tuyến phố trên địa bàn quận giai đoạn 2020- 2025
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-208-2021(21.07.2021_10h36p31)_signed_1627009918474.pdf
34 Kế hoạch Số 205/KH-UBND ngày 19/7/2021 Kế Hoạch: Phát động phong trào thi đua khen thưởng chuyên đề công tác Dân số - KHHGĐ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam ( 26/12/1961- 26/12/2021) trên địa bàn quận Ba Đình
19/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-205-2021(19.07.2021_15h19p08)_signed_1626842962300.pdf
35 Đề án Số 1476/ĐA-UBND ngày 15/7/2021 ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
15/07/2021
UBND Quận Ba Đình ĐA-1476-2021(16.07.2021_10h00p57)_signed_1626687888221.pdf
36 Kế hoạch Số 202/KH-UBND ngày 16/7/2021 Kế Hoạch: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
16/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-202-2021(16.07.2021_10h47p57)_signed_1626669822309.pdf
37 Kế hoạch Số 201/KH-UBND ngày 16/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai phong trào thi đua " Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới " quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
16/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-201-2021_1626669369164.pdf
38 Kế hoạch Số 200/KH-UBND ngày 15/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai nâng hạng Trường THCS hoàng Hoa Thám từ hạng 2 lên hạng 1
15/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-200-2021_1626668723995.pdf
39 Kế hoạch Số 198/KH-UBND ngày 12/7/2021 Kế Hoạch: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, lập và lưu trữ hồ sơ điện tử của các cơ quan chuyên môn, UBND 14 phường thuộc quận Ba Đình
12/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-198-2021_1626077614998.pdf
40 Kế hoạch Số 191/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-191-2021(06.07.2021_18h02p25)_signed_1625717292535.pdf
41 Kế hoạch Số 190/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công ( SIPAS) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận Ba Đình
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-190-2021(06.07.2021_17h56p36)_signed_1625716963898.pdf
42 Kế hoạch Số 189/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình, giai đoạn 2021-2025
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-189-2021(06.07.2021_17h49p35)_signed_1625716020928.pdf
43 Kế hoạch Số 196/KH-UBND ngày 01/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2021
01/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-196-2021(05.07.2021_17h46p26)_signed_1625539179155.pdf
44 Kế hoạch Số 194/KH-UBND ngày 05/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14
05/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-194-2021(05.07.2021_14h27p35)_signed_1625539042390.pdf
45 Kế hoạch Số 193/KH-UBND ngày 02/7/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2021 và Bế mạc Hội thi Pháp luật về DQTV
02/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-193-2021_1625538785902.pdf
46 Kế hoạch Số 186/KH-UBND ngày 28/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với Thanh niên trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
28/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-186-2021(29.06.2021_11h29p45)_signed (1)_1625538647842.pdf
47 Kế hoạch Số 184/KH-UBND ngày 28/6/2021 Kế Hoạch: Bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
28/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-184-2021(28.06.2021_14h59p46)_signed_1625538430548.pdf
48 Kế hoạch Số 183/KH-UBND ngày 25/6/2021 Kế Hoạch: Triển khai Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025"
25/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-183-2021(01.07.2021_11h14p02)_signed_1625538253948.pdf
49 Kế hoạch Số 181/KH-UBND ngày 21/6/2021 Kế Hoạch: Thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc gia đình chính sách trên địa bàn quận năm 2021
21/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-181-2021(28.06.2021_14h51p02)_signed (1)_1625537781295.pdf
50 Kế hoạch Số 155/KH-UBND ngày 29/6/2021 Kế Hoạch: Ổn định Quan hệ lao động và chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLLĐ quận Ba Đình
29/06/2021
UBND Quận Ba Đình KẾ HOẠCH số 155_1625021093412.pdf
51 Quyết định 1564/QĐ-BTC Khen thưởng Cuộc thi tìm hiểu " Ba Đình-Xưa và Nay "
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1564-2021_1625018446937.pdf
52 Quyết định 1563/QĐ-BTC Khen thưởng Liên hoan Nghệ thuật quần chúng "Ba Đình mãi niềm tin theo Đảng "
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1563-2021_1625018114060.pdf
53 Kế hoạch Số 85/KH-BCĐ ngày 23/02/2021 Kế Hoạch: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
23/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-85-2021(23.02.2021_16h39p49)_signed_1624937200367.pdf
54 Quyết định 1351/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1351-2021_1624851260314.pdf
55 Quyết định 1376/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận,60 năm thành lập Đảng bộ,quận, 40 năm thành lập chính quyền phường
16/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1376-2021_1624851183050.pdf
56 Kế hoạch Số 83/KH-UBND ngày 23/02/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021
23/02/2021
UBND Quận Ba Đình vbdi_83_KH-UBND(23.02.2021_15h23p27)_signed_1624612990211.pdf
57 Kế hoạch Số 176/KH-UBND ngày 11/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức thực hiện phong tào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
11/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-176-2021(11.06.2021_16h58p25)_signed_1624612742382.pdf
58 Kế hoạch Số 173/KH-UBND ngày 14/6/2021 Kê Hoạch: Về việc Tổ chức thi tốt nghiệp THPT; Thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT quận Ba Đình năm 2021
14/06/2021
kh-173-2021(04.06.2021_11h23p38)_signed_1624612447538.pdf
59 Kế hoạch Số 172/KH-UBND ngày 01/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại quận Ba Đình
01/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-172-2021(01.06.2021_17h35p30)_signed_1624610434681.pdf
60 Kế hoạch Số 171/KH-UBND ngày 31/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai Đề án " Đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực giáo dục và đào tạo quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"
31/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-171-2021(31.05.2021_14h57p55)_signed_1624610159456.pdf
61 Kế hoạch Số 169/KH-UBND ngày 27/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2030
27/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-169-2021(28.05.2021_11h33p35)_signed_1624609819202.pdf
62 Kế hoạch Số 167/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam ( 28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng " Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-167-2021(27.05.2021_16h41p54)_signed_1624609597689.pdf
63 Kế hoạch Số 166/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Tổ chức hội thi "Tổ trưởng dân phố thân thiện" quận Ba Đình, lần thứ II - năm 2021
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-166-2021(27.05.2021_16h31p38)_signed_1624609266318.pdf
64 Kế hoạch Số: 165/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
26/05/2021
kh-165-2021(27.05.2021_16h23p21)_signed_1624595552204.pdf
65 Kế hoạch Số: 164/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: V/v Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Ba Đình
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-164-2021(26.05.2021_17h55p11)_signed_1624594952846.pdf
66 Kế hoạch Số:162/KH-UBND ngày 18/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2022
18/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-162-2021(19.05.2021_09h05p42)_signed_1624592964171.pdf
67 Kế hoạch Số: 160/KH-UBND ngày 14/5/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
14/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-160-2021(14.05.2021_17h54p37)_signed_1624592251274.pdf
68 Kế hoạch Số: 158/KH-UBND ngày 14/5/2021 Kế Hoạch: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021- 2025
14/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-158-2021_1624591941685.pdf
69 Kế hoạch Số: 154/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
06/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-154-2021(06.05.2021_17h15p36)_signed_1624591512325.pdf
70 Kế hoạch Số: 153/KH-UBND ngày 05/5/2021 Kế Hoạch: Phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
05/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-153-2021(07.05.2021_08h49p24)_signed_1624591036851.pdf
71 Kế hoạch Số: 148/KH-UBND ngày 23/4/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn quận Ba Đình
23/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-148-2021(29.04.2021_16h16p52)_signed_1624590405357.pdf
72 Kế hoạch Số: 145/KH-UBND ngày 23/4/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Ba Đình
23/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-145-2021(26.04.2021_08h30p33)_signed_1624590075295.pdf
73 Kế hoạch Số: 139/KH-UBND ngày 15/4/2021 Kế Hoạch:Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-139-2021(15.04.2021_15h13p23)_signed_1624527847169.pdf
74 Kế hoạch Số: 135/KH-UBND ngày 12/4/2021 Kế Hoạch: Xây dựng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp phường năm 2021
12/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-135-2021(13.04.2021_10h04p36)_signed_1624526941348.pdf
75 Kế hoạch Số: 134/KH-UBND ngày 09/4/2021 Kế Hoạch: Thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
09/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-134-2021(12.04.2021_16h05p28)_signed_1624526725390.pdf
content:

content: