Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch 35/KH - UBND Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện ( DSM) trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
25/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-35-2022(25.01.2022_16h58p33)_signed_1644376303015.pdf
2 Kế hoạch 36/KH - UBND Kế Hoạch: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
26/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-36-2022(27.01.2022_14h56p41)_signed_1644376579831.pdf
3 Kế hoạch 41/KH - UBND Kế Hoạch: V/v áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn quận Ba đình năm 2022
27/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-41-2022(28.01.2022_09h16p35)_signed_1644378604290.pdf
4 Kế hoạch 47/KH - UBND Kế Hoạch: Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-47-2022(28.01.2022_15h21p36)_signed_1644378939476.pdf
5 Kế hoạch 40/KH - UBND Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Đề án" Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 tại quận Ba Đình
27/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-40-2022(28.01.2022_08h54p59)_signed_1644377632204.pdf
6 Kế hoạch 39/KH - UBND Kế Hoạch: Duy trì vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại động vật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2022 - 2030
27/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-39-2022(28.01.2022_08h42p55)_signed_1644377208050.pdf
7 Kế hoạch 49/KH - UBND Kế Hoạch: Triển khai thực hiện công tác Dân số quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-49-2022(08.02.2022_16h20p06)_signed_1644546076825.pdf
8 Kế hoạch 51/KH - UBND Tổ các chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-51-2022(08.02.2022_14h59p13)_signed_1644546281794.pdf
9 Kế hoạch 53/KH - UBND Kế Hoạch: Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-55-2022(07.02.2022_15h00p59)_signed_1644546947693.pdf
10 Kế hoạch 52/KH - UBND Triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-52-2022(08.02.2022_15h09p57)_signed_1644546463857.pdf
content:

content: