Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 305/KH-UBND ngày 13/12/2021 Kế Hoạch: Triển khai xây dựng thí điểm công an phường Điện Biên thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
13/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-305-2021(14.12.2021_10h51p33)_signed_1639991545682.pdf
2 Kế hoạch Số 304/KH-UBND ngày 08/12/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
08/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-304-2021(09.12.2021_17h41p44)_signed (1)_1639991030868.pdf
3 Kế hoạch Số 302/KH-UBND ngày 06/12/2021 Kế hoạch: Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
06/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-302-2021(10.12.2021_15h09p48)_signed_1639990778855.pdf
4 Kế hoạch Số 303/KH-UBND ngày 06/12/2021 Kế Hoạch: Thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 và nghị định số 113/2018/NĐ - CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/ NĐ - CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về tinh giảm biên chế của quận Ba Đình năm 2022
06/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-303-2021(06.12.2021_17h57p54)_signed_1639019062770.pdf
5 Kế hoạch Số 300/KH-UBND ngày 01/12/2021 Kế hoạch: Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
01/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-300-2021(02.12.2021_14h57p40)_signed_1639018567933.pdf
6 Kế hoạch Số 297/KH-UBND ngày 30/11/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn chức , đơn vị năm 2021
30/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-297-2021(01.12.2021_11h26p26)_signed_1639018218696.pdf
7 Kế hoạch Số 296/KH-UBND ngày 26/11/2021 Kế hoạch: Xây dựng tuyến phố đảm bảo An toàn thực phẩm có kiểm soát tại tuyến phố Phạm Huy Thông, phường Ngọc khánh, quận Ba Đình
26/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-296-2021(26.11.2021_15h10p54)_signed_1638522717854.pdf
8 Kế hoạch Số 279/KH-UBND ngày 02/11/2021 Thực hiện Quy định tạm thời " Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19" trên địa bàn quận Ba Đình
02/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-279-2021(26.11.2021_17h40p33)_signed (1)_1638522198028.pdf
9 Kế hoạch Số 295/KH-UBND ngày 24/11/2021 Kế Hoạch:Thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.
24/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-295-2021(24.11.2021_15h49p27)_signed_1637815170529.pdf
10 Kế hoạch Số 257/KH-UBND ngày 16/11/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID - 19
16/11/2021
UBND Quận Ba Đình 2021_11_17_1637145948_khub-257-2021_signed_1637544614835.pdf
content:

content: