Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số: 51/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-51-2021(27.01.2021_17h29p05)_signed_1624351025841.pdf
2 Kế hoạch Số: 50/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-50-2021(27.01.2021_17h23p12)_signed_1624350918627.pdf
3 Kế hoạch Số: 49/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-49-2021(27.01.2021_17h17p57)_signed_1624350735038.pdf
4 Kế hoạch Số: 45/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Công tác kiểm tra công vụ năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-45-2021(27.01.2021_15h18p43)_signed (1)_1624350575401.pdf
5 Kế hoạch Số: 43/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
26/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-43-2021(26.01.2021_16h20p52)_signed_1624350464222.pdf
6 Kế hoạch Số: 41/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Quản lý và phát triển Du lịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-41-2021(27.01.2021_14h41p41)_signed (1)_1624350314641.pdf
7 Kế hoạch Số: 40/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế hoạch: Triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-40-2021_1624350163922.pdf
8 Kế hoạch Số: 39/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-39-2021(27.01.2021_10h49p06)_signed_1624350024211.pdf
9 Kế hoạch Số: 38/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-38-2021(27.01.2021_10h34p15)_signed_1624349864368.pdf
10 Kế hoạch Số: 37/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-37-2021(27.01.2021_10h26p40)_signed_1624349703748.pdf
11 Kế hoạch Số: 36/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-36-2021(27.01.2021_10h20p37)_signed_1624349459990.pdf
12 Kế hoạch Số: 35/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-35-2021(27.01.2021_10h11p07)_signed_1624349268813.pdf
13 Kế hoạch Số: 34/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-34-2021(27.01.2021_09h53p59)_signed_1624349097546.pdf
14 Kế hoạch Số: 32/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Giám sát và đánh giá đầu tư của quận Ba Đình năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-32-2021_1624348995668.pdf
15 Kế hoạch Số: 31/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình của quận Ba Đình
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-31-2021_1624348838934.pdf
16 Kế hoạch Số: 29/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Công tác thi đua, khen thưởng quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-29-2021(27.01.2021_14h21p52)_signed (1)_1624348692265.pdf
17 Kế hoạch Số: 28/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-28-2021(27.01.2021_14h17p30)_signed_1624348536168.pdf
18 Kế hoạch Số: 25/KH-UBND ngày 19/01/2021 Kế Hoạch: Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
19/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-25-2021(21.01.2021_17h04p35)_signed_1624348380971.pdf
19 Kế hoạch Số: 24/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 của UBND quận Ba Đình
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-24-2021(22.01.2021_15h22p23)_signed_1624348165601.pdf
20 Kế hoạch Số: 22/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế hoạch: Quản lý nhà nước thể thao và phát triển hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-22-2021(16.01.2021_11h53p57)_signed_1624347914291.pdf
content:

content: