Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 211/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-211-2021(22.07.2021_15h59p04)_signed (1)_1627379747633.pdf
2 Kế hoạch Số 210/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí dựa vào cộng đồng trên đại bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2030
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-210-2021(22.07.2021_15h55p46)_signed_1627031435825.pdf
3 Kế hoạch Số 1213/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, vận động tổ chức, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia giám sát, chỉnh trang đô thị, phân loại rác thải ngay từ khâu đầu trên địa bàn quận, bảo vệ môi trường,xây dựng quận Ba Đình " Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại"
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-213-2021(22.07.2021_16h16p25)_signed_1627011154175.pdf
4 Kế hoạch Số 212/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, công khai phổ biến nội dung Chương trình số 10 - CTr/QU ngày 09/12/2020 của Quận ủy về "Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, củng cố các tiện ích đô thị , bảo vệ và cải thiện môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025" trên địa bàn quận.
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-212-2021(22.07.2021_16h10p17)_signed_1627010754919.pdf
5 Kế hoạch Số 209/KH-UBND ngày 21/7/2021 Triển khai thực hiện mô hình " Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy" trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-209-2021(21.07.2021_14h27p30)_signed_1627010168926.pdf
6 Kế hoạch Số 208/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Chỉnh Trang các tuyến phố trên địa bàn quận giai đoạn 2020- 2025
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-208-2021(21.07.2021_10h36p31)_signed_1627009918474.pdf
7 Kế hoạch Số 205/KH-UBND ngày 19/7/2021 Kế Hoạch: Phát động phong trào thi đua khen thưởng chuyên đề công tác Dân số - KHHGĐ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam ( 26/12/1961- 26/12/2021) trên địa bàn quận Ba Đình
19/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-205-2021(19.07.2021_15h19p08)_signed_1626842962300.pdf
8 Đề án Số 1476/ĐA-UBND ngày 15/7/2021 ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
15/07/2021
UBND Quận Ba Đình ĐA-1476-2021(16.07.2021_10h00p57)_signed_1626687888221.pdf
9 Kế hoạch Số 202/KH-UBND ngày 16/7/2021 Kế Hoạch: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
16/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-202-2021(16.07.2021_10h47p57)_signed_1626669822309.pdf
10 Kế hoạch Số 201/KH-UBND ngày 16/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai phong trào thi đua " Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới " quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
16/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-201-2021_1626669369164.pdf
11 Kế hoạch Số 200/KH-UBND ngày 15/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai nâng hạng Trường THCS hoàng Hoa Thám từ hạng 2 lên hạng 1
15/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-200-2021_1626668723995.pdf
12 Kế hoạch Số 198/KH-UBND ngày 12/7/2021 Kế Hoạch: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, lập và lưu trữ hồ sơ điện tử của các cơ quan chuyên môn, UBND 14 phường thuộc quận Ba Đình
12/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-198-2021_1626077614998.pdf
13 Kế hoạch Số 191/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-191-2021(06.07.2021_18h02p25)_signed_1625717292535.pdf
14 Kế hoạch Số 190/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công ( SIPAS) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận Ba Đình
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-190-2021(06.07.2021_17h56p36)_signed_1625716963898.pdf
15 Kế hoạch Số 189/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình, giai đoạn 2021-2025
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-189-2021(06.07.2021_17h49p35)_signed_1625716020928.pdf
16 Kế hoạch Số 196/KH-UBND ngày 01/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2021
01/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-196-2021(05.07.2021_17h46p26)_signed_1625539179155.pdf
17 Kế hoạch Số 194/KH-UBND ngày 05/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14
05/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-194-2021(05.07.2021_14h27p35)_signed_1625539042390.pdf
18 Kế hoạch Số 193/KH-UBND ngày 02/7/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2021 và Bế mạc Hội thi Pháp luật về DQTV
02/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-193-2021_1625538785902.pdf
19 Kế hoạch Số 186/KH-UBND ngày 28/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với Thanh niên trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
28/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-186-2021(29.06.2021_11h29p45)_signed (1)_1625538647842.pdf
20 Kế hoạch Số 184/KH-UBND ngày 28/6/2021 Kế Hoạch: Bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
28/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-184-2021(28.06.2021_14h59p46)_signed_1625538430548.pdf
content:

content: