Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 183/KH-UBND ngày 25/6/2021 Kế Hoạch: Triển khai Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025"
25/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-183-2021(01.07.2021_11h14p02)_signed_1625538253948.pdf
2 Kế hoạch Số 181/KH-UBND ngày 21/6/2021 Kế Hoạch: Thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc gia đình chính sách trên địa bàn quận năm 2021
21/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-181-2021(28.06.2021_14h51p02)_signed (1)_1625537781295.pdf
3 Kế hoạch Số 155/KH-UBND ngày 29/6/2021 Kế Hoạch: Ổn định Quan hệ lao động và chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLLĐ quận Ba Đình
29/06/2021
UBND Quận Ba Đình KẾ HOẠCH số 155_1625021093412.pdf
4 Quyết định 1564/QĐ-BTC Khen thưởng Cuộc thi tìm hiểu " Ba Đình-Xưa và Nay "
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1564-2021_1625018446937.pdf
5 Quyết định 1563/QĐ-BTC Khen thưởng Liên hoan Nghệ thuật quần chúng "Ba Đình mãi niềm tin theo Đảng "
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1563-2021_1625018114060.pdf
6 Kế hoạch Số 85/KH-BCĐ ngày 23/02/2021 Kế Hoạch: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
23/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-85-2021(23.02.2021_16h39p49)_signed_1624937200367.pdf
7 Quyết định 1351/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1351-2021_1624851260314.pdf
8 Quyết định 1376/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận,60 năm thành lập Đảng bộ,quận, 40 năm thành lập chính quyền phường
16/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1376-2021_1624851183050.pdf
9 Kế hoạch Số 83/KH-UBND ngày 23/02/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021
23/02/2021
UBND Quận Ba Đình vbdi_83_KH-UBND(23.02.2021_15h23p27)_signed_1624612990211.pdf
10 Kế hoạch Số 176/KH-UBND ngày 11/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức thực hiện phong tào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
11/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-176-2021(11.06.2021_16h58p25)_signed_1624612742382.pdf
11 Kế hoạch Số 173/KH-UBND ngày 14/6/2021 Kê Hoạch: Về việc Tổ chức thi tốt nghiệp THPT; Thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT quận Ba Đình năm 2021
14/06/2021
kh-173-2021(04.06.2021_11h23p38)_signed_1624612447538.pdf
12 Kế hoạch Số 172/KH-UBND ngày 01/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại quận Ba Đình
01/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-172-2021(01.06.2021_17h35p30)_signed_1624610434681.pdf
13 Kế hoạch Số 171/KH-UBND ngày 31/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai Đề án " Đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực giáo dục và đào tạo quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"
31/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-171-2021(31.05.2021_14h57p55)_signed_1624610159456.pdf
14 Kế hoạch Số 169/KH-UBND ngày 27/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2030
27/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-169-2021(28.05.2021_11h33p35)_signed_1624609819202.pdf
15 Kế hoạch Số 167/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam ( 28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng " Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-167-2021(27.05.2021_16h41p54)_signed_1624609597689.pdf
16 Kế hoạch Số 166/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Tổ chức hội thi "Tổ trưởng dân phố thân thiện" quận Ba Đình, lần thứ II - năm 2021
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-166-2021(27.05.2021_16h31p38)_signed_1624609266318.pdf
17 Kế hoạch Số: 165/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
26/05/2021
kh-165-2021(27.05.2021_16h23p21)_signed_1624595552204.pdf
18 Kế hoạch Số: 164/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: V/v Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Ba Đình
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-164-2021(26.05.2021_17h55p11)_signed_1624594952846.pdf
19 Kế hoạch Số:162/KH-UBND ngày 18/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2022
18/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-162-2021(19.05.2021_09h05p42)_signed_1624592964171.pdf
20 Kế hoạch Số: 160/KH-UBND ngày 14/5/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
14/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-160-2021(14.05.2021_17h54p37)_signed_1624592251274.pdf
content:

content: