Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số: 158/KH-UBND ngày 14/5/2021 Kế Hoạch: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021- 2025
14/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-158-2021_1624591941685.pdf
2 Kế hoạch Số: 154/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
06/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-154-2021(06.05.2021_17h15p36)_signed_1624591512325.pdf
3 Kế hoạch Số: 153/KH-UBND ngày 05/5/2021 Kế Hoạch: Phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
05/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-153-2021(07.05.2021_08h49p24)_signed_1624591036851.pdf
4 Kế hoạch Số: 148/KH-UBND ngày 23/4/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn quận Ba Đình
23/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-148-2021(29.04.2021_16h16p52)_signed_1624590405357.pdf
5 Kế hoạch Số: 145/KH-UBND ngày 23/4/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Ba Đình
23/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-145-2021(26.04.2021_08h30p33)_signed_1624590075295.pdf
6 Kế hoạch Số: 139/KH-UBND ngày 15/4/2021 Kế Hoạch:Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-139-2021(15.04.2021_15h13p23)_signed_1624527847169.pdf
7 Kế hoạch Số: 135/KH-UBND ngày 12/4/2021 Kế Hoạch: Xây dựng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp phường năm 2021
12/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-135-2021(13.04.2021_10h04p36)_signed_1624526941348.pdf
8 Kế hoạch Số: 134/KH-UBND ngày 09/4/2021 Kế Hoạch: Thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
09/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-134-2021(12.04.2021_16h05p28)_signed_1624526725390.pdf
9 Kế hoạch Số: 132/KH-UBND ngày 09/4/2021 Kế Hoạch: Phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
09/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-132-2021(09.04.2021_09h02p51)_signed_1624526401774.pdf
10 Kế hoạch Số: 128/KH-UBND ngày 07/4/2021 Kế Hoạch: công tác Văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
07/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-128-2021(07.04.2021_14h25p10)_signed_1624526108362.pdf
11 Kế hoạch Số: 120/KH-UBND ngày 30/3/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Ba Đình năm 2021
30/03/2021
kh-120-2021(31.03.2021_15h23p58)_signed_1624524878452.pdf
12 Kế hoạch Số: 118/KH-UBND ngày 30/3/2021 Kế Hoạch: Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021
30/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-118-2021(30.03.2021_14h29p32)_signed_1624523494481.pdf
13 Kế hoạch Số: 117/KH-UBND ngày 29/3/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình quận Ba Đình năm 2021
29/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-117-2021(29.03.2021_16h30p53)_signed_1624523268394.pdf
14 Kế hoạch Số: 115/KH-UBND ngày 24/3/2021 Kế Hoạch: Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Ba Đình
24/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-115-2021(25.03.2021_09h13p03)_signed_1624509404261.pdf
15 Kế hoạch Số: 109/KH-UBND ngày 18/3/2021 Kế Hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
18/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-109-2021(19.03.2021_09h18p39)_signed_1624509090508.pdf
16 Kế hoạch Số: 101/KH-UBND ngày 12/3/2021 Kế Hoach: Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
12/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-101-2021(12.03.2021_17h20p58)_signed_1624508789578.pdf
17 Kế hoạch Số:98 /KH-UBND ngày 11/3/2021 Kế Hoạch: Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị, đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ năm 2021
11/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-98-2021(12.03.2021_10h04p01)_signed_1624507108911.pdf
18 Kế hoạch Số: 97/KH-UBND ngày 11/03/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2021
11/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-97-2021(11.03.2021_17h14p03)_signed_1624506672952.pdf
19 Kế hoạch Số: 95/KH-UBND ngày 10/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
10/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-95-2021(10.03.2021_17h56p51)_signed_1624506267676.pdf
20 Kế hoạch Số: 92/KH-UBND ngày 04/3/2021 Kế Hoạch: Duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình đảm bảo An toàn thực phẩm có kiểm soát năm 2021
04/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-92-2021(05.03.2021_09h38p55)_signed_1624503277934.pdf
content:

content: