Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Kế hoạch Số 296/KH-UBND ngày 26/11/2021 Kế hoạch: Xây dựng tuyến phố đảm bảo An toàn thực phẩm có kiểm soát tại tuyến phố Phạm Huy Thông, phường Ngọc khánh, quận Ba Đình
26/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-296-2021(26.11.2021_15h10p54)_signed_1638522717854.pdf
2 Kế hoạch Số 279/KH-UBND ngày 02/11/2021 Thực hiện Quy định tạm thời " Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19" trên địa bàn quận Ba Đình
02/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-279-2021(26.11.2021_17h40p33)_signed (1)_1638522198028.pdf
3 Kế hoạch Số 295/KH-UBND ngày 24/11/2021 Kế Hoạch:Thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.
24/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-295-2021(24.11.2021_15h49p27)_signed_1637815170529.pdf
4 Kế hoạch Số 257/KH-UBND ngày 16/11/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID - 19
16/11/2021
UBND Quận Ba Đình 2021_11_17_1637145948_khub-257-2021_signed_1637544614835.pdf
5 Kế hoạch 289/KH - UBND ngày 10/11/2021 Kế Hoạch: Phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid hiệu quả dịch Covid - 19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023
10/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-289-2021(16.11.2021_10h33p43)_signed_1637205841636.pdf
6 Kế hoạch 292/KH - UBND ngày 15/11/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Cuộc thi viết" Tìm hiểu 60 năm Dân số Việt Nam" nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam ( 26/12/1961 - 26/12/2021) quận Ba Đình
15/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-292-2021(15.11.2021_17h50p27)_signed_1637036057838.pdf
7 Kế hoạch 291/KH - UBND ngày 15/11/2021 Kế hoạch: Thực hiện quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 trên địa bàn quận Ba Đình
15/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-291`-2021(15.11.2021_15h26p39)_signed_1637035751533.pdf
8 Kế hoạch 290/KH - UBND ngày 15/11/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Kế hoạch số 157/KH - UBND ngày 30/6/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
15/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-290-2021(15.11.2021_10h41p51)_signed_1637035546126.pdf
9 Kế hoạch 288/KH - UBND ngày 11/10/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Kết luận 02 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 - CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình
11/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-288-2021(12.11.2021_17h32p34)_signed_1636973286891.pdf
10 Kế hoạch 287/KH - UBND ngày 11/11/2021 Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, lễ hội, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
11/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-287-2021(12.11.2021_17h27p27)_signed_1636884842078.pdf
11 Kế hoạch 286/KH - UBND ngày 10/11/2021 Kế Hoạch: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID - 19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021 - 2022
10/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-286-2021(12.11.2021_08h46p49)_signed_1636884614309.pdf
12 Kế hoạch 285/KH - UBND ngày 09/11/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cáo nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn quận Ba Đình
09/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-285-2021(09.11.2021_17h30p44)_signed (1)_1636535805211.pdf
13 Kế hoạch Số 283/KH-UBND ngày 05/11/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
05/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-283-2021(06.11.2021_11h13p32)_signed_1636356614995.pdf
14 Kế hoạch Số 282/KH-UBND ngày 05/11/2021 Kế Hoạch: Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
05/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-282-2021(06.11.2021_11h02p37)_signed_1636356365253.pdf
15 Kế hoạch Số 281/KH-UBND ngày 4/11/2021 Kế Hoạch: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm ( 2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI
04/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-281-2021(05.11.2021_08h45p47)_signed_1636356127747.pdf
16 Kế hoạch Số 280/KH-UBND ngày 03/1/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới quận Ba Đình năm 2021
03/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-280-2021(03.11.2021_11h22p09)_signed_1636018334962.pdf
17 Kế hoạch Số 275/KHLT-UBND-MTTQ ngày 29/10/2021 Kế Hoạch Liên Tịch: Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2021
29/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-275-2021_1636018132946.pdf
18 Kế hoạch Số 278/KH-UBND ngày 02/11/2021 Kế Hoạch: Triển khai Chỉ số đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND quận Ba Đình năm 2021
02/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-278-2021(02.11.2021_16h08p24)_signed_1635912576107.pdf
19 Kế hoạch Số 276/KH-UBND ngày 1/11/2021 Kế Hoạch: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để triển khai xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự văn minh đô thị
01/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-276-2021(01.11.2021_18h26p42)_signed_1635839956454.pdf
20 Kế hoạch Số 274/KH-UBND ngày 28/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn quận Ba Đình
28/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-274-2021(01.11.2021_18h17p30)_signed_1635839633800.pdf
content:

content: