Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số: 57/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-57-2021(29.01.2021_15h45p47)_signed_1624351931124.pdf
2 Kế hoạch Số: 56/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-56-2021(29.01.2021_15h40p11)_signed_1624351832712.pdf
3 Kế hoạch Số: 55/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-55-2021(29.01.2021_15h34p28)_signed_1624351707972.pdf
4 Kế hoạch Số: 54/KH-UBND ngày 28/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước quận Ba Đình năm 2021
28/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-54-2021(03.03.2021_16h55p41)_signed_1624351535432.pdf
5 Kế hoạch Số: 51/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-51-2021(27.01.2021_17h29p05)_signed_1624351025841.pdf
6 Kế hoạch Số: 50/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-50-2021(27.01.2021_17h23p12)_signed_1624350918627.pdf
7 Kế hoạch Số: 49/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-49-2021(27.01.2021_17h17p57)_signed_1624350735038.pdf
8 Kế hoạch Số: 45/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Công tác kiểm tra công vụ năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-45-2021(27.01.2021_15h18p43)_signed (1)_1624350575401.pdf
9 Kế hoạch Số: 43/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
26/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-43-2021(26.01.2021_16h20p52)_signed_1624350464222.pdf
10 Kế hoạch Số: 41/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Quản lý và phát triển Du lịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-41-2021(27.01.2021_14h41p41)_signed (1)_1624350314641.pdf
11 Kế hoạch Số: 40/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế hoạch: Triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-40-2021_1624350163922.pdf
12 Kế hoạch Số: 39/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-39-2021(27.01.2021_10h49p06)_signed_1624350024211.pdf
13 Kế hoạch Số: 38/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-38-2021(27.01.2021_10h34p15)_signed_1624349864368.pdf
14 Kế hoạch Số: 37/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-37-2021(27.01.2021_10h26p40)_signed_1624349703748.pdf
15 Kế hoạch Số: 36/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-36-2021(27.01.2021_10h20p37)_signed_1624349459990.pdf
16 Kế hoạch Số: 35/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-35-2021(27.01.2021_10h11p07)_signed_1624349268813.pdf
17 Kế hoạch Số: 34/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-34-2021(27.01.2021_09h53p59)_signed_1624349097546.pdf
18 Kế hoạch Số: 32/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Giám sát và đánh giá đầu tư của quận Ba Đình năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-32-2021_1624348995668.pdf
19 Kế hoạch Số: 31/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình của quận Ba Đình
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-31-2021_1624348838934.pdf
20 Kế hoạch Số: 29/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Công tác thi đua, khen thưởng quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-29-2021(27.01.2021_14h21p52)_signed (1)_1624348692265.pdf
content:

content: