Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số: 28/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-28-2021(27.01.2021_14h17p30)_signed_1624348536168.pdf
2 Kế hoạch Số: 25/KH-UBND ngày 19/01/2021 Kế Hoạch: Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
19/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-25-2021(21.01.2021_17h04p35)_signed_1624348380971.pdf
3 Kế hoạch Số: 24/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 của UBND quận Ba Đình
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-24-2021(22.01.2021_15h22p23)_signed_1624348165601.pdf
4 Kế hoạch Số: 22/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế hoạch: Quản lý nhà nước thể thao và phát triển hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-22-2021(16.01.2021_11h53p57)_signed_1624347914291.pdf
5 Kế hoạch Số: 17/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế hoạch: Triển khai công tác khoa học và công nghệ năm 2021
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-17-2021(22.01.2021_18h00p55)_signed_1624347104758.pdf
6 Kế hoạch Số: 21/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế hoạch: Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Báo chí - Xuất bản trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-21-2021(16.01.2021_11h45p21)_signed_1624347404064.pdf
7 Kế hoạch Số: 16/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế Hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2030
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-16-2021(15.01.2021_15h58p40)_signed_1624346736292.pdf
8 Kế hoạch Số: 16/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế Hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2030
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-15-2021(15.01.2021_10h54p22)_signed_1624346541047.pdf
9 Công văn 1026/UBND-VP Thực hiện Công điện số 11 ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
25/05/2021
cv-1026-2021(25.05.2021_10h45p13)_signed_1621916424056.pdf
10 Công văn 1061/UBND-VP Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch,bệnh Covid -19 tại các cơ quan,đơn vị
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình cv-1061-2021(26.05.2021_17h30p38)_signed_1622026517607.pdf
11 Công văn Số: 12/KH-UBND ngày 12/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ quận Ba Đình 5 năm ( 2021-2025)
12/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-12-2021(15.01.2021_16h25p04)_signed_1624248825565.pdf
12 Kế hoạch Số: 11/KH-UBND ngày 11/01/2021 Kế hoạch: Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
11/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-11-2021(12.01.2021_09h52p13)_signed_1624248439297.pdf
13 Kế hoạch Số: 10/KH-UBND ngày 11/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
11/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-10-2021(11.01.2021_16h23p46)_signed_1623916782309.pdf
14 Kế hoạch 175/KH-UBND ngày 08/6/2021 Kế hoạch bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
08/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-175-2021(09.06.2021_16h07p13)_signed_1623309605266.pdf
15 Kế hoạch Số: 06/KH-UBND ngày 07/01/2021 Kế Hoạch: Công tác Quản lý nhà nước về hành nghề Y - Dược quận Ba Đình năm 2021.
07/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-6-2021(07.01.2021_09h40p51)_signed_1623915468380.pdf
16 Kế hoạch Số: 13/KH-UBND ngày 13/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác quản lý hoạt động của các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
13/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-13-2021(13.01.2021_16h02p23)_signed_1624249175388.pdf
17 Công văn Số: 08/KH-UBND ngày 08/01/2021 V/v Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 và hoạt động quản lý trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
08/01/2021
kh-8-2021(08.01.2021_09h01p37)_signed_1623916165688.pdf
18 Công văn Số: 05/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kế Hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
05/01/2021
kh-5-2021(21.01.2021_10h53p15)_signed_1623915189411.pdf
19 Công văn Số: 03/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
05/01/2021
kh-4-2021(15.01.2021_16h46p43)_signed_1623914745379.pdf
20 Công văn Số: 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kế Hoạch: Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
17/06/2021
kh-2-2021(15.01.2021_16h35p27)_signed_1623914122091.pdf
content:

content: