Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 169/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Thăng long tứ trấn gồm Voi Phục và đền Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
19/05/2022
UBND Quận Ba Đình Ke-hoach_lethikhanhbadinh-18-05-2022_18h19p17_signed_tanamchien_badinh_19-05-2022-11-13-46(19.05.2022_16h20p11)_signed (1)_1653278516212.pdf
2 Kế hoạch Số 160/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai Nghị quyết số 38/NQ - CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn quận Ba Đình
12/05/2022
UBND Quận Ba Đình KH-trien-khai-Nghi-Quyet-so-38-quan-(12.05.2022_14h54p32)_signed_1652703687218.pdf
3 Kế hoạch Số 159/KH-UBND Kế hoạch: Phòng, chống dịch COVID -19 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á Lần thứ 31( SEA Games 31) Trên địa bàn quận Ba Đình.
16/05/2022
UBND Quận Ba Đình KH-PCD-phuc-vu-Seagame-lan-31-09.5.22-(12.05.2022_14h40p57)_signed_1652703388992.pdf
4 Kế hoạch Số 150/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
12/05/2022
UBND Quận Ba Đình
5 Kế hoạch Số 156/KH-UBND Kế hoạch: Mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV ( từ ngày 10/5/2022 đến ngày 05/7/2022)
09/05/2022
UBND Quận Ba Đình kh-156-2022(10.05.2022_15h54p52)_signed_1652343683613.pdf
6 Kế hoạch Số 157/KH-UBND Kế Hoạch: Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận.
10/05/2022
UBND Quận Ba Đình kh-157-2022(10.05.2022_16h41p08)_signed_1652344069580.pdf
7 Kế hoạch Số 158/KH-UBND Kế Hoạch: Thực hiện " Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022.
10/05/2022
UBND Quận Ba Đình KH-Thang-hanh-dong-vi-NCT-2022-784(11.05.2022_08h06p58)_signed_1652702958796.pdf
8 Kế hoạch Số 41/KH-BCĐ Kế hoạch: Mở đợt cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV( từ ngày 10/5/2022 đến ngày 05/7/2022)
10/05/2022
UBND Quận Ba Đình KH.41.2022 cao điểm TTĐT Kỳ họp QH khóa XV (1)_1652677611123.pdf
9 Kế hoạch Số 149/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức Hội chợ "Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt" quận Ba Đình năm 2022
25/04/2022
UBND Quận Ba Đình KH-TO-CHUC-HOI-CHO-quan-BD-2022-373_conhudungbadinh-25-04-2022_16h58p18(25.04.2022_18h00p50)_signed_1651655682859.pdf
10 Kế hoạch Số 147/KH-UBND Kế hoạch: Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
21/04/2022
UBND Quận Ba Đình KH-UBND-quan-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-nam-2022-581(21.04.2022_16h40p39)_signed_1651655371600.pdf
11 Kế hoạch Số 146/KH-UBND Kế Hoạch: Nâng cao hiệu quả công tác trang trí , tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025.
20/04/2022
UBND Quận Ba Đình 17.4.22_Ke-hoach_-Thong-tin-DN-946(18.04.2022_14h27p54)_signed_1651655158541.pdf
12 Kế hoạch Số 143/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022
18/04/2022
UBND Quận Ba Đình 17.4.22_Ke-hoach_-Thong-tin-DN-946(18.04.2022_14h27p54)_signed_1651654680557.pdf
13 Kế hoạch Số 142/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai thí điểm công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với các khu chung cư thương mại trên địa bàn quận Ba Đình
18/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-142-2022(18.04.2022_16h43p55)_signed_1651654418929.pdf
14 Kế hoạch Số 136/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022.
08/04/2022
UBND Quận Ba Đình kehoachtiemvacxins-484(08.04.2022_16h25p00)_signed_1649738561395.pdf
15 Kế hoạch Số 135/KH-UBND Kế Hoạch: Phát triển dịch vụ logistic trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
08/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-135-2022(08.04.2022_16h33p13)_signed_1649738421978.pdf
16 Kế hoạch Số 131/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022.
06/04/2022
UBND Quận Ba Đình KH-cai-nghien-quan-ly-sau-cai-nam-2022-468(07.04.2022_10h15p51)_signed_1649738213032.pdf
17 Kế hoạch Số 130 /KH-UBND Kế Hoạch: Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận
06/04/2022
UBND Quận Ba Đình KH-trien-khai-PLNCC-cua-Quan-6-4(07.04.2022_10h03p30)_signed_1649738001203.pdf
18 Kế hoạch Số 129/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn quận Ba Đình.
06/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-129-2022(06.04.2022_17h44p12)_signed_1649737538052.pdf
19 Kế hoạch Số 120/KH-UBND Kế hoạch: Phục hồi và phát triển công nghiệp, thương mại thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 các năm 2022,2023
25/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-120-2022(25.03.2022_16h12p17)_signed_1648451709697.pdf
20 Kế hoạch Số 124/KH-UBND Kế hoạch: PCKB và giải quyết tình hình cấp bách ANTT trên địa bàn Quận Ba Đình năm 2022
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-124-2022(29.03.2022_17h39p49)_signed_1649065015374.pdf
content:

content: