Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 125/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Ba Đình năm 2022
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-125-2022_1649065198635.pdf
2 Kế hoạch Số 127/KH-UBND Kế hoạch: Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-127-2022(31.03.2022_16h41p19)_signed_1649065817729.pdf
3 Kế hoạch Số 123/KH-UBND Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn, thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình.
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-123-2022(29.03.2022_09h32p28)_signed_1649064843658.pdf
4 Kế hoạch Số 119/KH-UBND Kế Hoạch: V/v thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.
22/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-119-2022(23.03.2022_16h42p24)_signed_1648451414285.pdf
5 Kế hoạch Số 118/KH-UBND Kế Hoạch: Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị, đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ năm 2022.
22/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-118-2022(25.03.2022_15h46p55)_signed_1648443111144.pdf
6 Kế hoạch Số 117/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai thực hiện một số chỉ tiêu lĩnh vực Công thương trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
22/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-117-2022(22.03.2022_15h16p12)_signed_1648004031457.pdf
7 Kế hoạch Số 115/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn quận Ba Đình
18/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-115-2022(19.03.2022_14h58p44)_signed_1648003811365.pdf
8 Kế hoạch Số 113/KH-UBND Kế hoạch: Xây dựng tổ dân phố, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện trên địa bà quận Ba Đình đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022
17/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-113-2022(18.03.2022_17h11p47)_signed_1647832520384.pdf
9 Kế hoạch Số 106 /KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
16/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-106-2022(16.03.2022_10h14p30)_signed_1647831739337.pdf
10 Kế hoạch Số 107 /KH-UBND Kế hoạch: Triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022"
16/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-107-2022(16.03.2022_15h23p47)_signed_1647832095675.pdf
11 Kế hoạch Số 100/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai, thực hiện Quyết định số 1944/QĐ - TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thực hiện kết luận số 13 - KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 - CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030
11/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-100-2022(14.03.2022_17h04p59)_signed_1647830014751.pdf
12 Kế hoạch Số 101/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình quận Ba Đình năm 2022
11/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-101-2022(14.03.2022_17h33p57)_signed (1)_1647830228406.pdf
13 Kế hoạch Số 103/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á - Seagame lần thứ 31
15/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-103-2022(15.03.2022_10h19p32)_signed (1)_1647830536442.pdf
14 Kế hoạch Số 104/KH-UBN Kế hoạch: Tổ chức Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - Sea Games lần thứ 31
15/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-104-2022(16.03.2022_14h55p53)_signed_1647830724187.pdf
15 Kế hoạch Số 105/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác trẻ em năm 2022
16/03/2022
UBND Quận Ba Đình
16 Kế hoạch Số 94/KH-UBND Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
11/03/2022
UBND Quận Ba Đình
17 Kế hoạch Số 85/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai thực hiện Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn quận Ba Đình trong năm 2022
02/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-85-2022(02.03.2022_16h00p30)_signed_1646651123353.pdf
18 Kế hoạch Số 89/KH-UBND Kế Hoach: Phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
07/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-89-2022(07.03.2022_15h03p20)_signed_1646650911465.pdf
19 Kế hoạch Số 84/KH-UBND Kế Hoach: Thực hiện kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-84-2022(01.03.2022_17h16p05)_signed_1646650468456.pdf
20 Kế hoạch Số 65/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế hoạch: Phòng,chống Sốt xuất huyết Degue trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022.
11/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-65-2022(01.03.2022_15h21p04)_signed_1646648690162.pdf
content:

content: