Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch 288/KH - UBND ngày 11/10/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Kết luận 02 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 - CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình
11/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-288-2021(12.11.2021_17h32p34)_signed_1636973286891.pdf
2 Kế hoạch 287/KH - UBND ngày 11/11/2021 Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, lễ hội, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
11/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-287-2021(12.11.2021_17h27p27)_signed_1636884842078.pdf
3 Kế hoạch 286/KH - UBND ngày 10/11/2021 Kế Hoạch: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID - 19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021 - 2022
10/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-286-2021(12.11.2021_08h46p49)_signed_1636884614309.pdf
4 Kế hoạch 285/KH - UBND ngày 09/11/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cáo nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn quận Ba Đình
09/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-285-2021(09.11.2021_17h30p44)_signed (1)_1636535805211.pdf
5 Kế hoạch Số 283/KH-UBND ngày 05/11/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
05/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-283-2021(06.11.2021_11h13p32)_signed_1636356614995.pdf
6 Kế hoạch Số 282/KH-UBND ngày 05/11/2021 Kế Hoạch: Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
05/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-282-2021(06.11.2021_11h02p37)_signed_1636356365253.pdf
7 Kế hoạch Số 281/KH-UBND ngày 4/11/2021 Kế Hoạch: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm ( 2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI
04/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-281-2021(05.11.2021_08h45p47)_signed_1636356127747.pdf
8 Kế hoạch Số 280/KH-UBND ngày 03/1/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới quận Ba Đình năm 2021
03/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-280-2021(03.11.2021_11h22p09)_signed_1636018334962.pdf
9 Kế hoạch Số 275/KHLT-UBND-MTTQ ngày 29/10/2021 Kế Hoạch Liên Tịch: Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2021
29/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-275-2021_1636018132946.pdf
10 Kế hoạch Số 278/KH-UBND ngày 02/11/2021 Kế Hoạch: Triển khai Chỉ số đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND quận Ba Đình năm 2021
02/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-278-2021(02.11.2021_16h08p24)_signed_1635912576107.pdf
11 Kế hoạch Số 276/KH-UBND ngày 1/11/2021 Kế Hoạch: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để triển khai xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự văn minh đô thị
01/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-276-2021(01.11.2021_18h26p42)_signed_1635839956454.pdf
12 Kế hoạch Số 274/KH-UBND ngày 28/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn quận Ba Đình
28/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-274-2021(01.11.2021_18h17p30)_signed_1635839633800.pdf
13 Kế hoạch Số 273/KH-UBND ngày 27/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022
27/10/2021
UBND Quận Ba Đình tb-273-2021(28.10.2021_16h49p15)_signed_1635839412139.pdf
14 Kế hoạch Số 272/KH-UBND ngày 26/10/2021 Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống sự cố thang máy đối với lực lượng Công an phường, Ban quản lý và đội PCCC tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận.
26/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-272-2021(27.10.2021_09h46p22)_signed_1635762413501.pdf
15 Nghị định Số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 NGHỊ ĐỊNH; Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
29/06/2021
Chính phủ 62.signed_1635410265453.pdf
16 Kế hoạch Số 267/KH-UBND ngày 15/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hộ, phòng, chống dịch COVID - 19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Ba Đình
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-267-2021(15.10.2021_16h52p25)_signed (1)_1635216887530.pdf
17 Kế hoạch Số 271/KH-UBND ngày 22/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai " Ngày vi chất dinh dưỡng" năm 2021
22/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-271-2021(22.10.2021_11h03p09)_signed_1635216432579.pdf
18 Kế hoạch Số 270/KH-UBND ngày 22/10/2021 Kế Hoạch: Khám sức khỏe định kỳ cán bộ, công chức, viên chức quận Ba Đình năm 2021
22/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-270-2021(22.10.2021_10h57p30)_signed_1635216258870.pdf
19 Kế hoạch Số 269/KH-UBND ngày 21/10/2021 Kế hoạch: Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tren địa bàn quận Ba Đình
21/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-269-2021(22.10.2021_09h18p28)_signed_1635215961926.pdf
20 Kế hoạch Số 268/KH-UBND ngày 18/10/2021 Kế hoạch: Tổ chức Ngày Hội pháp luật hưởng ứng " Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quạn Ba Đình năm 2021.
18/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-268-2021(22.10.2021_11h08p38)_signed_1635215583849.pdf
content:

content: