Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Kế hoạch Số 100/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận - năm 2023
08/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (80)_1678363491509.pdf
2 Kế hoạch Số 99/KH-UBND Kế hoạch: Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Báo chí - Xuất bản trên địa bàn quận năm 2023
08/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (79)_1678363288985.pdf
3 Kế hoạch Số 100/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
08/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (78)_1678363128031.pdf
4 Kế hoạch Số 98/KH-UBND Kế hoạch: Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2023
07/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (77)_1678362895266.pdf
5 Kế hoạch Số 76/KH-UBND Kế hoạch: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
07/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (76)_1678362755287.pdf
6 Kế hoạch Số 95/KH-UBND Kế hoạch: Đăng ký nghĩa vụ quân sự , quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị và đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ năm 2023
06/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (75)_1678362532470.pdf
7 Kế hoạch Số 94/KH-UBND Kế Hoạch: Tổ chức hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 Vì hòa bình quận Ba Đình năm 2023
06/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (74)_1678362346546.pdf
8 Kế hoạch Số 96/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiện bộ của phụ nữ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
06/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (73)_1678362053310.pdf
9 Kế hoạch Số 93/KH-UBND Kế hoạch: Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
06/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (72)_1678361844698.pdf
10 Kế hoạch Số 92/KH-UBND Kế hoạch: Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
03/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (70)_1678361330961.pdf
11 Kế hoạch Số 69/KH-UBND Kế hoạch: Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp, công thương trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
02/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (69)_1678361174793.pdf
12 Kế hoạch Số 88/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai công tác quản lý nhà nước về kinh doanh khí trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
02/03/2023
UBND Quận Ba Đình document (68)_1678360916501.pdf
13 Kế hoạch Số 80/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận Ba Đình.
28/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (66)_1678357066406.pdf
14 Kế hoạch Số 81/KH-UBND Kế Hoạch: Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn quận Ba Đình
28/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (64)_1678353876785.pdf
15 Kế hoạch Số 84/KH-UBND Kế hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
28/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (63)_1678353545791.pdf
16 Kế hoạch Số 78/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức Lễ phát động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 -2030 và chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ ( 08/3/1910 - 08/3/2023)
24/02/2023
UBND Thành phố Hà Nội document (59)_1678349157325.pdf
17 Kế hoạch Số 77/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai thực hiện "Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung câp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030' trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
24/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (58)_1678348883223.pdf
18 Kế hoạch Số 76/KH-UBND Kế Hoạch: Tổ chức chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2023
24/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (57)_1678348461372.pdf
19 Kế hoạch Số 75/KH-UBND Kế Hoạch: Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình kỳ 2019 -2023
24/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (56)_1678348250730.pdf
20 Kế hoạch Số 73/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023
22/02/2023
UBND Quận Ba Đình document (55)_1678348052562.pdf
content:

content: