Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 81/KH-UBND Kế Hoạch: An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
25/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-81-2022(25.02.2022_17h49p11)_signed_1646102548692.pdf
2 Kế hoạch Số 80/KH-UBND Kế Hoạch: Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận ba Đình năm 2022
25/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-80-2022(25.02.2022_17h40p20)_signed_1646101963178.pdf
3 Kế hoạch Số 78/KH-UBND Kế Hoạch: Công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận năm 2022
22/02/2022
UBND Quận Ba Đình 78-KH.QU.PDF_1645868105453.pdf
4 Kế hoạch Số 77/KH-UBND Kế hoạch: Quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID -19 trên địa bàn quận Ba Đình
22/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-77-2022(22.02.2022_16h00p01)_signed (2)_1645867981387.pdf
5 Kế hoạch Số 76/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030
21/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-76-2022(22.02.2022_15h50p25)_signed_1645867821341.pdf
6 Kế hoạch Số 75/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
21/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-75-2022(22.02.2022_15h41p28)_signed_1645867571093.pdf
7 Kế hoạch Số 328/KH-UBND Kế Hoạch: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận Ba Đình.
31/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-328-2021(18.02.2022_15h27p03)_signed_1645867379529.pdf
8 Kế hoạch Số 64/KH-UBND Kế Hoạch: Thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
11/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-64-2022(12.02.2022_11h21p45)_signed_1645867066917.pdf
9 Kế hoạch Số 61/KH-UBND Kế Hoạch: Công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân quận Ba Đình năm 2022
09/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-61-2022(11.02.2022_15h02p12)_signed_1644825247368.pdf
10 Kế hoạch Số 313/KH-UBND Kế Hoạch: Đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022
21/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-313-2021(24.12.2021_15h35p59)_signed_1640571839405.pdf
11 Kế hoạch Số 314/KH-UBND Kế hoạch: Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiên cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn quận Ba Đình
24/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-314-2021(27.12.2021_09h51p48)_signed_1640855089244.pdf
12 Kế hoạch Số 317/KH-UBND Kế Hoạch: Hoạt động và chăm lo gia đình chính sách người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi nhan dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
28/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-317-2021(29.12.2021_09h17p45)_signed_1640855600365.pdf
13 Kế hoạch Số 318/KH-UBND Kế Hoạch: Thực hiện công tác, chống tham nhũng năm 2022
28/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-318-2021(28.12.2021_17h20p16)_signed_1640855790591.pdf
14 Kế hoạch Số 320/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
29/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-320-2021(29.12.2021_08h36p10)_signed_1640855929192.pdf
15 Kế hoạch Số 321/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai vắc xin COVID - 19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Ba Đình
29/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-321-2021(30.12.2021_14h36p38)_signed_1640856741680.pdf
16 Kế hoạch Số 322/KH-UBND Kế hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
30/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-322-2021(04.01.2022_16h28p05)_signed_1641433471375.pdf
17 Kế hoạch Số 325/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2022
31/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-325-2021(06.01.2022_15h33p04)_signed_1641807240712.pdf
18 Kế hoạch Số 04/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
07/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-4-2022(07.01.2022_19h34p59)_signed_1641807069823.pdf
19 Kế hoạch Số 326/KH-UBND Kế hoach: Công tác An toàn thực phẩm quận Ba Đình năm 2022
10/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-326-2021(06.01.2022_15h39p24)_signed_1641807433438.pdf
20 Kế hoạch Số 09/KH-UBND Kế Hoạch: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
11/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-9-2022(12.01.2022_09h43p36)_signed_1642061253658.pdf
content:

content: