Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số: 115/KH-UBND ngày 24/3/2021 Kế Hoạch: Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Ba Đình
24/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-115-2021(25.03.2021_09h13p03)_signed_1624509404261.pdf
2 Kế hoạch Số: 109/KH-UBND ngày 18/3/2021 Kế Hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
18/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-109-2021(19.03.2021_09h18p39)_signed_1624509090508.pdf
3 Kế hoạch Số: 101/KH-UBND ngày 12/3/2021 Kế Hoach: Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
12/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-101-2021(12.03.2021_17h20p58)_signed_1624508789578.pdf
4 Kế hoạch Số:98 /KH-UBND ngày 11/3/2021 Kế Hoạch: Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị, đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ năm 2021
11/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-98-2021(12.03.2021_10h04p01)_signed_1624507108911.pdf
5 Kế hoạch Số: 97/KH-UBND ngày 11/03/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2021
11/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-97-2021(11.03.2021_17h14p03)_signed_1624506672952.pdf
6 Kế hoạch Số: 95/KH-UBND ngày 10/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
10/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-95-2021(10.03.2021_17h56p51)_signed_1624506267676.pdf
7 Kế hoạch Số: 92/KH-UBND ngày 04/3/2021 Kế Hoạch: Duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình đảm bảo An toàn thực phẩm có kiểm soát năm 2021
04/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-92-2021(05.03.2021_09h38p55)_signed_1624503277934.pdf
8 Kế hoạch Số: 182/KH-UBND ngày 22/6/2021 Kế Hoạch : Thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận Ba Đình
22/06/2021
UBND Quận Ba Đình KH 182 2021 Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền,kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư,hộ gia đình,nhà để ở kết hợp sản xuất,kinh doanh trên địa bàn quận Ba Đình_1624502640454.pdf
9 Công văn Số: 1277/UBND-VP ngày 22/6/2021 V/v Tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình trong tình hình mới.
22/06/2021
UBND Quận Ba Đình cv-1277-2021(22.06.2021_10h02p45)_signed_1624437693677.pdf
10 Kế hoạch Số: 90/KH-UBND ngày 03/03/2021 Kế Hoạch: Thực hiện một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
03/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-90-2021_1624355216223.pdf
11 Kế hoạch Số: 89/KH-UBND ngày 01/03/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao quận Ba Đình lần thứ X năm 2021
01/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-89-2021(01.03.2021_18h04p44)_signed_1624355039873.pdf
12 Kế hoạch Số: 88/KH-UBND ngày 01/03/2021 Kế hoạch: Triển khai công tác cai nghiện - quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
01/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-88-2021(03.03.2021_08h37p29)_signed_1624354914798.pdf
13 Kế hoạch Số: 86/KH-UBND ngày 24/02/2021 Kế Hoạch: Phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
24/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-86-2021(24.02.2021_11h12p22)_signed_1624354787269.pdf
14 Kế hoạch Số: 85/KH-UBND ngày 23/02/2021 Kế Hoạch: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
23/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-85-2021(23.02.2021_16h39p49)_signed_1624354693699.pdf
15 Kế hoạch Số: 82/KH-UBND ngày 22/02/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác về tôn giáo, tín ngưỡng năm 2021
22/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-82-2021(22.02.2021_16h15p42)_signed_1624354603975.pdf
16 Kế hoạch Số: 81/KH-UBND ngày 19/02/2021 Kế Hoạch: Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
19/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-81-2021(22.02.2021_15h22p19)_signed_1624354512245.pdf
17 Kế hoạch Số: 79/KH-UBND ngày 09/02/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
09/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-79-2021(09.02.2021_15h09p58)_signed_1624354403490.pdf
18 Kế hoạch Số: 75/KH-UBND ngày 08/02/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
08/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-75-2021(09.02.2021_11h40p09)_signed_1624354285218.pdf
19 Kế hoạch Số: 72/KH-UBND ngày 08/02/2021 Kế Hoạch: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Ba Đình năm 2021
08/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-72-2021_1624354171242.pdf
20 Kế hoạch Số: 69/KH-UBND ngày 05/02/2021 Kế Hoạch: Phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
05/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-69-2021(05.02.2021_16h00p40)_signed_1624354050864.pdf
content:

content: