Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 324/KH-UBND Kế Hoạch: Ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS - CoV - 2 ( chủng Omicron) trên địa bàn quận Ba Đình
31/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-324-2021(12.01.2022_16h05p05)_signed_1642061579979.pdf
2 Kế hoạch Số 324/KH-UBND Kế Hoạch: Ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS - CoV - 2 ( chủng Omicron) trên địa bàn quận Ba Đình
13/01/2022
UBND Quận Ba Đình
3 Kế hoạch Số 324/KH-UBND Kế Hoạch: Ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS - CoV - 2 ( chủng Omicron) trên địa bàn quận Ba Đình
31/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-324-2021(12.01.2022_16h05p05)_signed_1642061770903.pdf
4 Kế hoạch Số 08/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
11/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-8-2022(14.01.2022_10h12p49)_signed_1642420588457.pdf
5 Kế hoạch Số 12/KH-UBND Kế hoạch: Phòng, chống dịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
12/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-12-2022(13.01.2022_15h09p42)_signed_1642420746352.pdf
6 Kế hoạch Số 13/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai công tác quản lý hoạt động của các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
12/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-13-2022(14.01.2022_11h22p38)_signed_1642420948191.pdf
7 Kế hoạch Số 17/KH-UBND Kế Hoạch: Phát triển và quản lý nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
14/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-17-2022(14.01.2022_09h56p36)_signed_1642421120551.pdf
8 Kế hoạch Số 18/KH-UBND Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
14/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-18-2022(14.01.2022_16h25p41)_signed_1642421405358.pdf
9 Kế hoạch Số 23/KH-UBND Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-23-2022(17.01.2022_17h32p24)_signed_1642998733192.pdf
10 Kế hoạch Số 19/KH-UBND Kế Hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2022)
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-19-2022(18.01.2022_10h15p16)_signed_1642998056173.pdf
11 Kế hoạch Số 20/KH-UBND Kế hoạch: công tác quàn lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp và công thương năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-20-2022(17.01.2022_17h43p17)_signed_1642998554502.pdf
12 Kế hoạch Số 24 /KH-UBND Kế Hoạch: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các CSKDVVH, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2022
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-24-2022(18.01.2022_09h36p20)_signed_1642999861206.pdf
13 Kế hoạch Số 25/KH-UBND Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2022
24/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-25-2022(18.01.2022_09h45p31)_signed_1643001163990.pdf
14 Kế hoạch Số 28/KH-UBND Kế hoạch: Tăng cường công tác quản lý nhà nước Lĩnh vực báo chí - Xuất bản trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
19/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-28-2022(19.01.2022_17h36p26)_signed_1643108746314.pdf
15 Kế hoạch Số 29/KH-UBND Kế Hoạch: Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
20/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-29-2022(20.01.2022_16h27p23)_signed_1643108918378.pdf
16 Kế hoạch Số 31/KH-UBND Kế Hoạch: Triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn phường Liễu Giai năm 2022
19/01/2022
UBND Quận Ba Đình 31 KH UBND_1643109120519.pdf
17 Kế hoạch 35/KH - UBND Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện ( DSM) trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
25/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-35-2022(25.01.2022_16h58p33)_signed_1644376303015.pdf
18 Kế hoạch 36/KH - UBND Kế Hoạch: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
26/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-36-2022(27.01.2022_14h56p41)_signed_1644376579831.pdf
19 Kế hoạch 41/KH - UBND Kế Hoạch: V/v áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 vào hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn quận Ba đình năm 2022
27/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-41-2022(28.01.2022_09h16p35)_signed_1644378604290.pdf
20 Kế hoạch 47/KH - UBND Kế Hoạch: Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-47-2022(28.01.2022_15h21p36)_signed_1644378939476.pdf
content:

content: