Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 226/KH-UBND ngày 16/8/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
16/08/2021
UBND Quận Ba Đình KH 226 triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của HĐNDTP_1629279958971.pdf
2 Kế hoạch Số 223/KH-UBND ngày 12/8/2021 Kế Hoạch: Triển khai Kế hoạch số 36 - KH/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận số 05 KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"
12/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-223-2021(12.08.2021_18h04p01)_signed_1628849820800.pdf
3 Kế hoạch Số 221/KH-UBND ngày 12/8/2021 Kế Hoạch: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021 - 2025
12/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-221-2021(12.08.2021_17h57p11)_signed_1628848868307.pdf
4 Kế hoạch Số 218/KH-UBND ngày 04/8/2021 Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình
04/08/2021
UBND Quận Ba Đình KH-218-2021(04.08.2021_14h22p04)_signed_1628067363641.pdf
5 Kế hoạch Số 215/KH-UBND ngày 26/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 3642/ QĐ- UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.
26/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-215-2021(26.07.2021_15h07p01)_signed_1627614670711.pdf
6 Kế hoạch Số 217/KH-UBND ngày 29/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn quận Ba Đình
30/07/2021
UBND Quận Ba Đình
7 Kế hoạch Số 216/KH-UBND ngày 27/7/2021 Kế Hoạch: Giám sát và đánh giá đầu tư của quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
27/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-216-2021_1627613964122.pdf
8 Kế hoạch Số 214/KH-UBND ngày 24/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 23/7/2021 của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình
24/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-214-2021(24.07.2021_16h31p20)_signed (1)_1627380346207.pdf
9 Kế hoạch Số 211/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-211-2021(22.07.2021_15h59p04)_signed (1)_1627379747633.pdf
10 Kế hoạch Số 210/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí dựa vào cộng đồng trên đại bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2030
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-210-2021(22.07.2021_15h55p46)_signed_1627031435825.pdf
11 Kế hoạch Số 1213/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, vận động tổ chức, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia giám sát, chỉnh trang đô thị, phân loại rác thải ngay từ khâu đầu trên địa bàn quận, bảo vệ môi trường,xây dựng quận Ba Đình " Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại"
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-213-2021(22.07.2021_16h16p25)_signed_1627011154175.pdf
12 Kế hoạch Số 212/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, công khai phổ biến nội dung Chương trình số 10 - CTr/QU ngày 09/12/2020 của Quận ủy về "Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, củng cố các tiện ích đô thị , bảo vệ và cải thiện môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025" trên địa bàn quận.
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-212-2021(22.07.2021_16h10p17)_signed_1627010754919.pdf
13 Kế hoạch Số 209/KH-UBND ngày 21/7/2021 Triển khai thực hiện mô hình " Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy" trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-209-2021(21.07.2021_14h27p30)_signed_1627010168926.pdf
14 Kế hoạch Số 208/KH-UBND ngày 21/7/2021 Kế Hoạch: Chỉnh Trang các tuyến phố trên địa bàn quận giai đoạn 2020- 2025
21/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-208-2021(21.07.2021_10h36p31)_signed_1627009918474.pdf
15 Kế hoạch Số 205/KH-UBND ngày 19/7/2021 Kế Hoạch: Phát động phong trào thi đua khen thưởng chuyên đề công tác Dân số - KHHGĐ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam ( 26/12/1961- 26/12/2021) trên địa bàn quận Ba Đình
19/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-205-2021(19.07.2021_15h19p08)_signed_1626842962300.pdf
16 Đề án Số 1476/ĐA-UBND ngày 15/7/2021 ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
15/07/2021
UBND Quận Ba Đình ĐA-1476-2021(16.07.2021_10h00p57)_signed_1626687888221.pdf
17 Kế hoạch Số 202/KH-UBND ngày 16/7/2021 Kế Hoạch: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
16/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-202-2021(16.07.2021_10h47p57)_signed_1626669822309.pdf
18 Kế hoạch Số 201/KH-UBND ngày 16/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai phong trào thi đua " Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới " quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
16/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-201-2021_1626669369164.pdf
19 Kế hoạch Số 200/KH-UBND ngày 15/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai nâng hạng Trường THCS hoàng Hoa Thám từ hạng 2 lên hạng 1
15/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-200-2021_1626668723995.pdf
20 Kế hoạch Số 198/KH-UBND ngày 12/7/2021 Kế Hoạch: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, lập và lưu trữ hồ sơ điện tử của các cơ quan chuyên môn, UBND 14 phường thuộc quận Ba Đình
12/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-198-2021_1626077614998.pdf
content:

content: