Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số: 68/KH-UBND ngày 05/02/2021 Kế Hoạch: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
05/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-68-2021(05.02.2021_15h55p02)_signed_1624353934773.pdf
2 Kế hoạch Số: 67/KH-UBND ngày 04/02/2021 Kế Hoạch: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
04/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-67-2021(04.02.2021_10h30p56)_signed_1624353709712.pdf
3 Kế hoạch Số: 63/KH-UBND ngày 01/02/2021 Kế Hoạch: Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
01/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-63-2021(02.02.2021_16h46p37)_signed_1624353571847.pdf
4 Kế hoạch Số: 62/KH-UBND ngày 01/02/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
01/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-62-2021(02.02.2021_16h38p26)_signed_1624353430240.pdf
5 Kế hoạch Số: 61/KH-UBND ngày 01/02/2021 Kế Hoạch: Về công tác quản lý nhà nước về các Hội quần chúng
01/02/2021
UBND Quận Ba Đình
6 Kế hoạch Số: 59/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-59-2021(29.01.2021_17h18p59)_signed_1624352255574.pdf
7 Kế hoạch Số: 58/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-58-2021(04.02.2021_09h54p59)_signed_1624352119556.pdf
8 Kế hoạch Số: 57/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-57-2021(29.01.2021_15h45p47)_signed_1624351931124.pdf
9 Kế hoạch Số: 56/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-56-2021(29.01.2021_15h40p11)_signed_1624351832712.pdf
10 Kế hoạch Số: 55/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế Hoạch: An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
29/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-55-2021(29.01.2021_15h34p28)_signed_1624351707972.pdf
11 Kế hoạch Số: 54/KH-UBND ngày 28/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước quận Ba Đình năm 2021
28/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-54-2021(03.03.2021_16h55p41)_signed_1624351535432.pdf
12 Kế hoạch Số: 51/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-51-2021(27.01.2021_17h29p05)_signed_1624351025841.pdf
13 Kế hoạch Số: 50/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-50-2021(27.01.2021_17h23p12)_signed_1624350918627.pdf
14 Kế hoạch Số: 49/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-49-2021(27.01.2021_17h17p57)_signed_1624350735038.pdf
15 Kế hoạch Số: 45/KH-UBND ngày 27/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Công tác kiểm tra công vụ năm 2021
27/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-45-2021(27.01.2021_15h18p43)_signed (1)_1624350575401.pdf
16 Kế hoạch Số: 43/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
26/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-43-2021(26.01.2021_16h20p52)_signed_1624350464222.pdf
17 Kế hoạch Số: 41/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Quản lý và phát triển Du lịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-41-2021(27.01.2021_14h41p41)_signed (1)_1624350314641.pdf
18 Kế hoạch Số: 40/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế hoạch: Triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-40-2021_1624350163922.pdf
19 Kế hoạch Số: 39/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-39-2021(27.01.2021_10h49p06)_signed_1624350024211.pdf
20 Kế hoạch Số: 38/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-38-2021(27.01.2021_10h34p15)_signed_1624349864368.pdf
content:

content: