Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch 40/KH - UBND Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Đề án" Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 tại quận Ba Đình
27/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-40-2022(28.01.2022_08h54p59)_signed_1644377632204.pdf
2 Kế hoạch 39/KH - UBND Kế Hoạch: Duy trì vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại động vật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2022 - 2030
27/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-39-2022(28.01.2022_08h42p55)_signed_1644377208050.pdf
3 Kế hoạch 49/KH - UBND Kế Hoạch: Triển khai thực hiện công tác Dân số quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-49-2022(08.02.2022_16h20p06)_signed_1644546076825.pdf
4 Kế hoạch 51/KH - UBND Tổ các chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-51-2022(08.02.2022_14h59p13)_signed_1644546281794.pdf
5 Kế hoạch 53/KH - UBND Kế Hoạch: Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-55-2022(07.02.2022_15h00p59)_signed_1644546947693.pdf
6 Kế hoạch 52/KH - UBND Triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-52-2022(08.02.2022_15h09p57)_signed_1644546463857.pdf
7 Kế hoạch 53/KH - UBND Thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
28/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-53-2022(08.02.2022_15h21p09)_signed_1644546737460.pdf
8 Kế hoạch 58/KH - BCĐ Kế Hoạch: Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2022
08/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-58-2022(08.02.2022_16h07p08)_signed_1644547252029.pdf
9 Kế hoạch 59/KH - UBND Kê Hoạch: Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022
08/02/2022
UBND Quận Ba Đình kh-59-2022(09.02.2022_09h03p39)_signed_1644547393953.pdf
10 Kế hoạch Số 312/KH-UBND ngày 24/12/2021 Kế hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
24/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-312-2021(24.12.2021_10h22p14)_signed_1640571631293.pdf
11 Kế hoạch Số 311/KH-UBND ngày 23/12/2021 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật chào mừng Năm mới 2022; Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam( 03/02/1930 - 03/02/2022) và Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
27/12/2021
UBND Quận Ba Đình
12 Kế hoạch Số 311/KH-UBND ngày 23/12/2021 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật chào mừng Năm mới 2022; Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam( 03/02/1930 - 03/02/2022) và Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
23/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-311-2021(24.12.2021_09h50p50)_signed_1640571344115.pdf
13 Kế hoạch Số 310/KH-UBND ngày 23/12/2021 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động thông tin , tuyên truyền, cổ động, văn hóa - nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
23/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-310-2021(24.12.2021_09h37p03)_signed_1640571046810.pdf
14 Kế hoạch Số 308/KH-UBND ngày 14/12/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh dịp Noel, Tết Dương lịch 2022, Tết nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn quận Ba Đình
14/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-308-2021(15.12.2021_18h21p48)_signed_1639995366605.pdf
15 Kế hoạch Số 307/KH-UBND ngày 14/12/2021 Kế Hoạch: Tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 năm 20221
14/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-307-2021(15.12.2021_18h12p37)_signed_1639995031009.pdf
16 Kế hoạch Số 306/KH-UBND ngày 14/12/2021 Kế Hoạch: Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh dịp Noel, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn quận Ba Đình( từ ngày 20/12/2021 đến ngày 10/02/2022)
14/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-306-2021(14.12.2021_11h00p28)_signed_1639993560239.pdf
17 Kế hoạch Số 305/KH-UBND ngày 13/12/2021 Kế Hoạch: Triển khai xây dựng thí điểm công an phường Điện Biên thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
13/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-305-2021(14.12.2021_10h51p33)_signed_1639991545682.pdf
18 Kế hoạch Số 304/KH-UBND ngày 08/12/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
08/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-304-2021(09.12.2021_17h41p44)_signed (1)_1639991030868.pdf
19 Kế hoạch Số 302/KH-UBND ngày 06/12/2021 Kế hoạch: Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
06/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-302-2021(10.12.2021_15h09p48)_signed_1639990778855.pdf
20 Kế hoạch Số 303/KH-UBND ngày 06/12/2021 Kế Hoạch: Thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 và nghị định số 113/2018/NĐ - CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/ NĐ - CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về tinh giảm biên chế của quận Ba Đình năm 2022
06/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-303-2021(06.12.2021_17h57p54)_signed_1639019062770.pdf
content:

content: