Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 191/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-191-2021(06.07.2021_18h02p25)_signed_1625717292535.pdf
2 Kế hoạch Số 190/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công ( SIPAS) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận Ba Đình
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-190-2021(06.07.2021_17h56p36)_signed_1625716963898.pdf
3 Kế hoạch Số 189/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình, giai đoạn 2021-2025
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-189-2021(06.07.2021_17h49p35)_signed_1625716020928.pdf
4 Kế hoạch Số 196/KH-UBND ngày 01/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2021
01/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-196-2021(05.07.2021_17h46p26)_signed_1625539179155.pdf
5 Kế hoạch Số 194/KH-UBND ngày 05/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14
05/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-194-2021(05.07.2021_14h27p35)_signed_1625539042390.pdf
6 Kế hoạch Số 193/KH-UBND ngày 02/7/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2021 và Bế mạc Hội thi Pháp luật về DQTV
02/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-193-2021_1625538785902.pdf
7 Kế hoạch Số 186/KH-UBND ngày 28/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với Thanh niên trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
28/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-186-2021(29.06.2021_11h29p45)_signed (1)_1625538647842.pdf
8 Kế hoạch Số 184/KH-UBND ngày 28/6/2021 Kế Hoạch: Bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
28/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-184-2021(28.06.2021_14h59p46)_signed_1625538430548.pdf
9 Kế hoạch Số 183/KH-UBND ngày 25/6/2021 Kế Hoạch: Triển khai Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025"
25/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-183-2021(01.07.2021_11h14p02)_signed_1625538253948.pdf
10 Kế hoạch Số 181/KH-UBND ngày 21/6/2021 Kế Hoạch: Thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc gia đình chính sách trên địa bàn quận năm 2021
21/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-181-2021(28.06.2021_14h51p02)_signed (1)_1625537781295.pdf
11 Kế hoạch Số 155/KH-UBND ngày 29/6/2021 Kế Hoạch: Ổn định Quan hệ lao động và chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLLĐ quận Ba Đình
29/06/2021
UBND Quận Ba Đình KẾ HOẠCH số 155_1625021093412.pdf
12 Quyết định 1564/QĐ-BTC Khen thưởng Cuộc thi tìm hiểu " Ba Đình-Xưa và Nay "
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1564-2021_1625018446937.pdf
13 Quyết định 1563/QĐ-BTC Khen thưởng Liên hoan Nghệ thuật quần chúng "Ba Đình mãi niềm tin theo Đảng "
30/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1563-2021_1625018114060.pdf
14 Kế hoạch Số 85/KH-BCĐ ngày 23/02/2021 Kế Hoạch: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
23/02/2021
UBND Quận Ba Đình kh-85-2021(23.02.2021_16h39p49)_signed_1624937200367.pdf
15 Quyết định 1351/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1351-2021_1624851260314.pdf
16 Quyết định 1376/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận,60 năm thành lập Đảng bộ,quận, 40 năm thành lập chính quyền phường
16/06/2021
UBND Quận Ba Đình qđ-1376-2021_1624851183050.pdf
17 Kế hoạch Số 83/KH-UBND ngày 23/02/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021
23/02/2021
UBND Quận Ba Đình vbdi_83_KH-UBND(23.02.2021_15h23p27)_signed_1624612990211.pdf
18 Kế hoạch Số 176/KH-UBND ngày 11/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức thực hiện phong tào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
11/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-176-2021(11.06.2021_16h58p25)_signed_1624612742382.pdf
19 Kế hoạch Số 173/KH-UBND ngày 14/6/2021 Kê Hoạch: Về việc Tổ chức thi tốt nghiệp THPT; Thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT quận Ba Đình năm 2021
14/06/2021
kh-173-2021(04.06.2021_11h23p38)_signed_1624612447538.pdf
20 Kế hoạch Số 172/KH-UBND ngày 01/6/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại quận Ba Đình
01/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-172-2021(01.06.2021_17h35p30)_signed_1624610434681.pdf
content:

content: