Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số: 37/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-37-2021(27.01.2021_10h26p40)_signed_1624349703748.pdf
2 Kế hoạch Số: 36/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-36-2021(27.01.2021_10h20p37)_signed_1624349459990.pdf
3 Kế hoạch Số: 35/KH-UBND ngày 25/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Ba Đình năm 2021
25/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-35-2021(27.01.2021_10h11p07)_signed_1624349268813.pdf
4 Kế hoạch Số: 34/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-34-2021(27.01.2021_09h53p59)_signed_1624349097546.pdf
5 Kế hoạch Số: 32/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Giám sát và đánh giá đầu tư của quận Ba Đình năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-32-2021_1624348995668.pdf
6 Kế hoạch Số: 31/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình của quận Ba Đình
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-31-2021_1624348838934.pdf
7 Kế hoạch Số: 29/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Công tác thi đua, khen thưởng quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-29-2021(27.01.2021_14h21p52)_signed (1)_1624348692265.pdf
8 Kế hoạch Số: 28/KH-UBND ngày 22/01/2021 Kế Hoạch: Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021
22/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-28-2021(27.01.2021_14h17p30)_signed_1624348536168.pdf
9 Kế hoạch Số: 25/KH-UBND ngày 19/01/2021 Kế Hoạch: Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2030
19/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-25-2021(21.01.2021_17h04p35)_signed_1624348380971.pdf
10 Kế hoạch Số: 24/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 của UBND quận Ba Đình
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-24-2021(22.01.2021_15h22p23)_signed_1624348165601.pdf
11 Kế hoạch Số: 22/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế hoạch: Quản lý nhà nước thể thao và phát triển hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-22-2021(16.01.2021_11h53p57)_signed_1624347914291.pdf
12 Kế hoạch Số: 17/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế hoạch: Triển khai công tác khoa học và công nghệ năm 2021
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-17-2021(22.01.2021_18h00p55)_signed_1624347104758.pdf
13 Kế hoạch Số: 21/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế hoạch: Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Báo chí - Xuất bản trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-21-2021(16.01.2021_11h45p21)_signed_1624347404064.pdf
14 Kế hoạch Số: 16/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế Hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2030
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-16-2021(15.01.2021_15h58p40)_signed_1624346736292.pdf
15 Kế hoạch Số: 16/KH-UBND ngày 15/01/2021 Kế Hoạch: Phát triển điện lực trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2030
15/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-15-2021(15.01.2021_10h54p22)_signed_1624346541047.pdf
16 Công văn 1026/UBND-VP Thực hiện Công điện số 11 ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
25/05/2021
cv-1026-2021(25.05.2021_10h45p13)_signed_1621916424056.pdf
17 Công văn 1061/UBND-VP Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch,bệnh Covid -19 tại các cơ quan,đơn vị
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình cv-1061-2021(26.05.2021_17h30p38)_signed_1622026517607.pdf
18 Công văn Số: 12/KH-UBND ngày 12/01/2021 Kế Hoạch: Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ quận Ba Đình 5 năm ( 2021-2025)
12/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-12-2021(15.01.2021_16h25p04)_signed_1624248825565.pdf
19 Kế hoạch Số: 11/KH-UBND ngày 11/01/2021 Kế hoạch: Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
11/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-11-2021(12.01.2021_09h52p13)_signed_1624248439297.pdf
20 Kế hoạch Số: 10/KH-UBND ngày 11/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
11/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-10-2021(11.01.2021_16h23p46)_signed_1623916782309.pdf
content:

content: