Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 171/KH-UBND ngày 31/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai Đề án " Đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực giáo dục và đào tạo quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"
31/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-171-2021(31.05.2021_14h57p55)_signed_1624610159456.pdf
2 Kế hoạch Số 169/KH-UBND ngày 27/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2030
27/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-169-2021(28.05.2021_11h33p35)_signed_1624609819202.pdf
3 Kế hoạch Số 167/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam ( 28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng " Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-167-2021(27.05.2021_16h41p54)_signed_1624609597689.pdf
4 Kế hoạch Số 166/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Tổ chức hội thi "Tổ trưởng dân phố thân thiện" quận Ba Đình, lần thứ II - năm 2021
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-166-2021(27.05.2021_16h31p38)_signed_1624609266318.pdf
5 Kế hoạch Số: 165/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025
26/05/2021
kh-165-2021(27.05.2021_16h23p21)_signed_1624595552204.pdf
6 Kế hoạch Số: 164/KH-UBND ngày 26/5/2021 Kế Hoạch: V/v Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Ba Đình
26/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-164-2021(26.05.2021_17h55p11)_signed_1624594952846.pdf
7 Kế hoạch Số:162/KH-UBND ngày 18/5/2021 Kế Hoạch: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2022
18/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-162-2021(19.05.2021_09h05p42)_signed_1624592964171.pdf
8 Kế hoạch Số: 160/KH-UBND ngày 14/5/2021 Kế Hoạch: Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
14/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-160-2021(14.05.2021_17h54p37)_signed_1624592251274.pdf
9 Kế hoạch Số: 158/KH-UBND ngày 14/5/2021 Kế Hoạch: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021- 2025
14/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-158-2021_1624591941685.pdf
10 Kế hoạch Số: 154/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
06/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-154-2021(06.05.2021_17h15p36)_signed_1624591512325.pdf
11 Kế hoạch Số: 153/KH-UBND ngày 05/5/2021 Kế Hoạch: Phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
05/05/2021
UBND Quận Ba Đình kh-153-2021(07.05.2021_08h49p24)_signed_1624591036851.pdf
12 Kế hoạch Số: 148/KH-UBND ngày 23/4/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn quận Ba Đình
23/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-148-2021(29.04.2021_16h16p52)_signed_1624590405357.pdf
13 Kế hoạch Số: 145/KH-UBND ngày 23/4/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Ba Đình
23/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-145-2021(26.04.2021_08h30p33)_signed_1624590075295.pdf
14 Kế hoạch Số: 139/KH-UBND ngày 15/4/2021 Kế Hoạch:Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
15/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-139-2021(15.04.2021_15h13p23)_signed_1624527847169.pdf
15 Kế hoạch Số: 135/KH-UBND ngày 12/4/2021 Kế Hoạch: Xây dựng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp phường năm 2021
12/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-135-2021(13.04.2021_10h04p36)_signed_1624526941348.pdf
16 Kế hoạch Số: 134/KH-UBND ngày 09/4/2021 Kế Hoạch: Thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
09/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-134-2021(12.04.2021_16h05p28)_signed_1624526725390.pdf
17 Kế hoạch Số: 132/KH-UBND ngày 09/4/2021 Kế Hoạch: Phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn quận Ba Đình
09/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-132-2021(09.04.2021_09h02p51)_signed_1624526401774.pdf
18 Kế hoạch Số: 128/KH-UBND ngày 07/4/2021 Kế Hoạch: công tác Văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
07/04/2021
UBND Quận Ba Đình kh-128-2021(07.04.2021_14h25p10)_signed_1624526108362.pdf
19 Kế hoạch Số: 120/KH-UBND ngày 30/3/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Ba Đình năm 2021
30/03/2021
kh-120-2021(31.03.2021_15h23p58)_signed_1624524878452.pdf
20 Kế hoạch Số: 118/KH-UBND ngày 30/3/2021 Kế Hoạch: Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021
30/03/2021
UBND Quận Ba Đình kh-118-2021(30.03.2021_14h29p32)_signed_1624523494481.pdf
content:

content: