Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch 175/KH-UBND ngày 08/6/2021 Kế hoạch bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
08/06/2021
UBND Quận Ba Đình kh-175-2021(09.06.2021_16h07p13)_signed_1623309605266.pdf
2 Kế hoạch Số: 06/KH-UBND ngày 07/01/2021 Kế Hoạch: Công tác Quản lý nhà nước về hành nghề Y - Dược quận Ba Đình năm 2021.
07/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-6-2021(07.01.2021_09h40p51)_signed_1623915468380.pdf
3 Kế hoạch Số: 13/KH-UBND ngày 13/01/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác quản lý hoạt động của các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
13/01/2021
UBND Quận Ba Đình kh-13-2021(13.01.2021_16h02p23)_signed_1624249175388.pdf
4 Công văn Số: 08/KH-UBND ngày 08/01/2021 V/v Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 và hoạt động quản lý trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
08/01/2021
kh-8-2021(08.01.2021_09h01p37)_signed_1623916165688.pdf
5 Công văn Số: 05/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kế Hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
05/01/2021
kh-5-2021(21.01.2021_10h53p15)_signed_1623915189411.pdf
6 Công văn Số: 03/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
05/01/2021
kh-4-2021(15.01.2021_16h46p43)_signed_1623914745379.pdf
7 Công văn Số: 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 Kế Hoạch: Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021.
17/06/2021
kh-2-2021(15.01.2021_16h35p27)_signed_1623914122091.pdf
8 60/UBND-VP Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
09/04/2021
test_1621957857808.docx
9 39/UBND-VHTT 39/UBND-VHTT 08/01/2021 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn quận trước,trong và sau Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021
11/01/2021
10 Công văn 59/UBND-VP Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
09/04/2021
11 Công văn 58/UBND-VP Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
09/04/2021
1617180357568_1617953483010.pdf
content:

content: