Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 276/KH-UBND ngày 1/11/2021 Kế Hoạch: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để triển khai xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự văn minh đô thị
01/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-276-2021(01.11.2021_18h26p42)_signed_1635839956454.pdf
2 Kế hoạch Số 274/KH-UBND ngày 28/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn quận Ba Đình
28/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-274-2021(01.11.2021_18h17p30)_signed_1635839633800.pdf
3 Kế hoạch Số 273/KH-UBND ngày 27/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022
27/10/2021
UBND Quận Ba Đình tb-273-2021(28.10.2021_16h49p15)_signed_1635839412139.pdf
4 Kế hoạch Số 272/KH-UBND ngày 26/10/2021 Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống sự cố thang máy đối với lực lượng Công an phường, Ban quản lý và đội PCCC tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận.
26/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-272-2021(27.10.2021_09h46p22)_signed_1635762413501.pdf
5 Nghị định Số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 NGHỊ ĐỊNH; Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
29/06/2021
Chính phủ 62.signed_1635410265453.pdf
6 Kế hoạch Số 267/KH-UBND ngày 15/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hộ, phòng, chống dịch COVID - 19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Ba Đình
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-267-2021(15.10.2021_16h52p25)_signed (1)_1635216887530.pdf
7 Kế hoạch Số 271/KH-UBND ngày 22/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai " Ngày vi chất dinh dưỡng" năm 2021
22/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-271-2021(22.10.2021_11h03p09)_signed_1635216432579.pdf
8 Kế hoạch Số 270/KH-UBND ngày 22/10/2021 Kế Hoạch: Khám sức khỏe định kỳ cán bộ, công chức, viên chức quận Ba Đình năm 2021
22/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-270-2021(22.10.2021_10h57p30)_signed_1635216258870.pdf
9 Kế hoạch Số 269/KH-UBND ngày 21/10/2021 Kế hoạch: Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tren địa bàn quận Ba Đình
21/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-269-2021(22.10.2021_09h18p28)_signed_1635215961926.pdf
10 Kế hoạch Số 268/KH-UBND ngày 18/10/2021 Kế hoạch: Tổ chức Ngày Hội pháp luật hưởng ứng " Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quạn Ba Đình năm 2021.
18/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-268-2021(22.10.2021_11h08p38)_signed_1635215583849.pdf
11 Kế hoạch Số 266/KH-UBND ngày 15/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2021 - 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-266-2021(15.10.2021_16h41p43)_signed_1634525231439.pdf
12 Kế hoạch Số 265/KH-UBND ngày 15/10/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị định 136/2020/NĐ - CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-265-2021(15.10.2021_15h33p46)_signed_1634524378527.pdf
13 Kế hoạch Số 264/KH-UBND ngày 13/10/2021 Kế Hoạch: Tổng rà soát hộ cận nghèo trên địa bàn quận Ba Đình theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025
13/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-264-2021(14.10.2021_09h07p17)_signed_1634261765909.pdf
14 Kế hoạch 36-KH/QU, ngày 23/3/2021 Nghiêm cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình 36-KH.QU.PDF_1634261433192.pdf
15 Chương trình 16-CTr/QU, ngày 17/6/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình 16-CTr.QU_1634261224089.pdf
16 Kế hoạch 263/KH - UBND ngày 11/10/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2022 - 2025
11/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-263-2021(12.10.2021_10h54p31)_signed_1634058649496.pdf
17 Kế hoạch Số 261/KH-UBND ngày 06/10/2021 Kế Hoạch: Hưởng ứng" Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
06/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-261-2021(08.10.2021_16h23p10)_signed_1633949840963.pdf
18 Kế hoạch 47-KH/QU ngày 29/4/2021 Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020 - 2025"
08/10/2021
UBND Quận Ba Đình 47-KH.QU.signed_1633683810615.pdf
19 Kế hoạch 45-KH/QU ngày 29/4/2021 Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Phát triển hệ thống ASXH nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"
08/10/2021
45-KH.QU.signed_1633683657900.pdf
20 Kế hoạch 44-KH/QU ngày 29/4/2021 Triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận Ba Đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
08/10/2021
UBND Quận Ba Đình 44-KH.QU.signed_1633683376059.pdf
content:

content: