Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 237/KH-UBND ngày 01/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021 - 2025
01/09/2021
UBND Quận Ba Đình
2 Kế hoạch Số 240 /KH-UBND ngày 10/9/2021 Kế Hoạch: Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận Ba Đình
10/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-240-2021(10.09.2021_16h28p33)_signed_1631671707839.pdf
3 Kế hoạch Số 235/KH-UBND ngày 01/9/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, giai đoạn 2021- 2025
01/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-235-2021(01.09.2021_18h05p13)_signed_1631242732203.pdf
4 Kế hoạch Số 239/KH-UBND ngày 08/9/2021 Kế Hoạch: Xét ngiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Ba Đình
08/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-239-2021(09.09.2021_18h29p35)_signed_1631241479297.pdf
5 Kế hoạch Số 238/KH-UBND ngày 04/9/2021 Kế Hoạch : Thực hiện Chỉ thị số 20/CT - UBND ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình
04/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-238-2021(05.09.2021_17h15p57)_signed_1631181394310.pdf
6 Kế hoạch Số 234/KH-UBND ngày 31/8/2021 Kế Hoạch: Xét nghiệm sàng lọc có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS - CoV-2 trên địa bàn quận Ba Đình
31/08/2021
kh-234-2021(04.09.2021_15h41p40)_signed_1631177261937.pdf
7 Kế hoạch Số 233/KH-UBND ngày 31/8/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp phường năm 2021
31/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-233-2021(31.08.2021_17h34p04)_signed_1630469180374.pdf
8 Kế hoạch Số 232/KH-UBND ngày 31/8/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình năm 2021
31/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-232-2021(31.08.2021_17h27p07)_signed_1630468886386.pdf
9 Kế hoạch Số 230 /KH-UBND ngày 23/8/2021 Kế Hoạch : Tổ chức hoạt động Tết Trung Thu cho thiếu nhi quận Ba Đình năm 2021
23/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-230-2021(24.08.2021_13h48p51)_signed_1629861040138.pdf
10 Kế hoạch Số 229/KH-UBND ngày 20/8/2021 Kế Hoạch: Tiếp tục thực hiện Phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021 và các năm tiếp theo
20/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-229-2021_1629799621423.pdf
11 Kế hoạch Số 227/KH-UBND ngày 18/8/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện trang Fanpage Facebook của Ban chỉ đạo 197 Thành phố về việc tuyên truyền, tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông , trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
18/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-227-2021_1629423634712.pdf
12 Kế hoạch Số 225/KH-UBND ngày 13/8/2021 Kế Hoạch: Phát triển kinh tế tập thể năm 2022
13/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-225-2021(18.08.2021_17h57p29)_signed_1629423084945.pdf
13 Kế hoạch Số 226/KH-UBND ngày 16/8/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
16/08/2021
UBND Quận Ba Đình KH 226 triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của HĐNDTP_1629279958971.pdf
14 Kế hoạch Số 223/KH-UBND ngày 12/8/2021 Kế Hoạch: Triển khai Kế hoạch số 36 - KH/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận số 05 KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"
12/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-223-2021(12.08.2021_18h04p01)_signed_1628849820800.pdf
15 Kế hoạch Số 221/KH-UBND ngày 12/8/2021 Kế Hoạch: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021 - 2025
12/08/2021
UBND Quận Ba Đình kh-221-2021(12.08.2021_17h57p11)_signed_1628848868307.pdf
16 Kế hoạch Số 218/KH-UBND ngày 04/8/2021 Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình
04/08/2021
UBND Quận Ba Đình KH-218-2021(04.08.2021_14h22p04)_signed_1628067363641.pdf
17 Kế hoạch Số 215/KH-UBND ngày 26/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 3642/ QĐ- UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.
26/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-215-2021(26.07.2021_15h07p01)_signed_1627614670711.pdf
18 Kế hoạch Số 217/KH-UBND ngày 29/7/2021 Kế Hoạch: Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn quận Ba Đình
30/07/2021
UBND Quận Ba Đình
19 Kế hoạch Số 216/KH-UBND ngày 27/7/2021 Kế Hoạch: Giám sát và đánh giá đầu tư của quận Ba Đình giai đoạn 2021- 2025
27/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-216-2021_1627613964122.pdf
20 Kế hoạch Số 214/KH-UBND ngày 24/7/2021 Kế Hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 23/7/2021 của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình
24/07/2021
UBND Quận Ba Đình kh-214-2021(24.07.2021_16h31p20)_signed (1)_1627380346207.pdf
content:

content: