Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 271/KH-UBND ngày 22/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai " Ngày vi chất dinh dưỡng" năm 2021
22/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-271-2021(22.10.2021_11h03p09)_signed_1635216432579.pdf
2 Kế hoạch Số 270/KH-UBND ngày 22/10/2021 Kế Hoạch: Khám sức khỏe định kỳ cán bộ, công chức, viên chức quận Ba Đình năm 2021
22/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-270-2021(22.10.2021_10h57p30)_signed_1635216258870.pdf
3 Kế hoạch Số 269/KH-UBND ngày 21/10/2021 Kế hoạch: Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tren địa bàn quận Ba Đình
21/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-269-2021(22.10.2021_09h18p28)_signed_1635215961926.pdf
4 Kế hoạch Số 268/KH-UBND ngày 18/10/2021 Kế hoạch: Tổ chức Ngày Hội pháp luật hưởng ứng " Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quạn Ba Đình năm 2021.
18/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-268-2021(22.10.2021_11h08p38)_signed_1635215583849.pdf
5 Kế hoạch Số 266/KH-UBND ngày 15/10/2021 Kế Hoạch: Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2021 - 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-266-2021(15.10.2021_16h41p43)_signed_1634525231439.pdf
6 Kế hoạch Số 265/KH-UBND ngày 15/10/2021 Kế Hoạch: Tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị định 136/2020/NĐ - CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-265-2021(15.10.2021_15h33p46)_signed_1634524378527.pdf
7 Kế hoạch Số 264/KH-UBND ngày 13/10/2021 Kế Hoạch: Tổng rà soát hộ cận nghèo trên địa bàn quận Ba Đình theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025
13/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-264-2021(14.10.2021_09h07p17)_signed_1634261765909.pdf
8 Kế hoạch 36-KH/QU, ngày 23/3/2021 Nghiêm cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình 36-KH.QU.PDF_1634261433192.pdf
9 Chương trình 16-CTr/QU, ngày 17/6/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận
15/10/2021
UBND Quận Ba Đình 16-CTr.QU_1634261224089.pdf
10 Kế hoạch 263/KH - UBND ngày 11/10/2021 Kế Hoạch: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2022 - 2025
11/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-263-2021(12.10.2021_10h54p31)_signed_1634058649496.pdf
11 Kế hoạch Số 261/KH-UBND ngày 06/10/2021 Kế Hoạch: Hưởng ứng" Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021
06/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-261-2021(08.10.2021_16h23p10)_signed_1633949840963.pdf
12 Kế hoạch 47-KH/QU ngày 29/4/2021 Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020 - 2025"
08/10/2021
UBND Quận Ba Đình 47-KH.QU.signed_1633683810615.pdf
13 Kế hoạch 45-KH/QU ngày 29/4/2021 Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Phát triển hệ thống ASXH nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"
08/10/2021
45-KH.QU.signed_1633683657900.pdf
14 Kế hoạch 44-KH/QU ngày 29/4/2021 Triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận Ba Đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
08/10/2021
UBND Quận Ba Đình 44-KH.QU.signed_1633683376059.pdf
15 Kế hoạch 43-KH/QU ngày 29/4/2021 Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2021"
08/10/2021
UBND Quận Ba Đình 43-KH.QU.signed_1633683207310.pdf
16 Kế hoạch 40-KH/QU ngày 29/4/2021 Triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 về đẩy mạnh đổi mới mô hình thăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trang, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025" và Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025
08/10/2021
UBND Quận Ba Đình 40-KH.QU.signed_1633683054757.pdf
17 Kế hoạch 42-KH/QU ngày 29/4/2021 triển khai thực hiện Chương trình công tác số 05-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khi hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025"
08/10/2021
UBND Quận Ba Đình 42-KH.QU.signed_1633682943047.pdf
18 Kế hoạch Số 260/KH-UBND ngày 04/10/2021 Kế Hoạch: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô ( 19/10/1946 - 19/10/2021)
04/10/2021
UBND Quận Ba Đình kh-260-2021_1633582168784.pdf
19 Kế hoạch Số 257/KH-UBND ngày 29/9/2021 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện việc khảo sát hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính thuộc quận Ba Đình năm 2021
29/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-257-2021(29.09.2021_15h06p45)_signed_1633361628610.pdf
20 Kế hoạch Số 256/KH-UBND ngày 28/9/2021 Kế hoạch: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt " Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19" trên địa bàn quận Ba Đình
28/09/2021
UBND Quận Ba Đình kh-256-2021(29.09.2021_15h04p59)_signed_1633361369477.pdf
content:

content: