Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 130 /KH-UBND Kế Hoạch: Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận
06/04/2022
UBND Quận Ba Đình KH-trien-khai-PLNCC-cua-Quan-6-4(07.04.2022_10h03p30)_signed_1649738001203.pdf
2 Kế hoạch Số 129/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn quận Ba Đình.
06/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-129-2022(06.04.2022_17h44p12)_signed_1649737538052.pdf
3 Kế hoạch Số 120/KH-UBND Kế hoạch: Phục hồi và phát triển công nghiệp, thương mại thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 các năm 2022,2023
25/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-120-2022(25.03.2022_16h12p17)_signed_1648451709697.pdf
4 Kế hoạch Số 124/KH-UBND Kế hoạch: PCKB và giải quyết tình hình cấp bách ANTT trên địa bàn Quận Ba Đình năm 2022
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-124-2022(29.03.2022_17h39p49)_signed_1649065015374.pdf
5 Kế hoạch Số 125/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Ba Đình năm 2022
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-125-2022_1649065198635.pdf
content:

content: