Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 127/KH-UBND Kế hoạch: Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-127-2022(31.03.2022_16h41p19)_signed_1649065817729.pdf
2 Kế hoạch Số 123/KH-UBND Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn, thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình.
04/04/2022
UBND Quận Ba Đình kh-123-2022(29.03.2022_09h32p28)_signed_1649064843658.pdf
3 Kế hoạch Số 119/KH-UBND Kế Hoạch: V/v thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.
22/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-119-2022(23.03.2022_16h42p24)_signed_1648451414285.pdf
4 Kế hoạch Số 118/KH-UBND Kế Hoạch: Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị, đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ năm 2022.
22/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-118-2022(25.03.2022_15h46p55)_signed_1648443111144.pdf
5 Kế hoạch Số 117/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai thực hiện một số chỉ tiêu lĩnh vực Công thương trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
22/03/2022
UBND Quận Ba Đình kh-117-2022(22.03.2022_15h16p12)_signed_1648004031457.pdf
content:

content: