Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 175/KH-UBND Kế hoạch bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
10/06/2021
kh-175-2021(09.06.2021_16h07p13)_signed_1623309605266.pdf
2 Công văn 04 - PA/QU Phương án trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
10/06/2021
04-PA.QU.signed_1623309197035.pdf
3 Công văn 1061/UBND-VP Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch,bệnh Covid -19 tại các cơ quan,đơn vị
26/05/2021
cv-1061-2021(26.05.2021_17h30p38)_signed_1622026517607.pdf
4 60/UBND-VP Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
09/04/2021
test_1621957857808.docx
5 Công văn 1026/UBND-VP Thực hiện Công điện số 11 ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
25/05/2021
cv-1026-2021(25.05.2021_10h45p13)_signed_1621916424056.pdf
6 39/UBND-VHTT 39/UBND-VHTT 08/01/2021 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn quận trước,trong và sau Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021
11/01/2021
7 Công văn 59/UBND-VP Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
09/04/2021
8 Công văn 58/UBND-VP Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
09/04/2021
1617180357568_1617953483010.pdf
content:

content: