Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 31/KH-UBND ngày 19/01/2022 Kế Hoạch: Triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn phường Liễu Giai năm 2022
19/01/2022
UBND Quận Ba Đình 31 KH UBND_1643109120519.pdf
2 Kế hoạch Số 29/KH-UBND ngày 20/01/2022 Kế Hoạch: Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
20/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-29-2022(20.01.2022_16h27p23)_signed_1643108918378.pdf
3 Kế hoạch Số 28/KH-UBND ngày 10/01/2022 Kế hoạch: Tăng cường công tác quản lý nhà nước Lĩnh vực báo chí - Xuất bản trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
19/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-28-2022(19.01.2022_17h36p26)_signed_1643108746314.pdf
4 Kế hoạch Số 25/KH-UBND ngày 17/01/2021 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2022
24/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-25-2022(18.01.2022_09h45p31)_signed_1643001163990.pdf
5 Kế hoạch Số 24 /KH-UBND ngày 17/01/2022 Kế Hoạch: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các CSKDVVH, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Ba Đình - năm 2022
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-24-2022(18.01.2022_09h36p20)_signed_1642999861206.pdf
6 Kế hoạch Số 20/KH-UBND ngày 17/01/2022 Kế hoạch: công tác quàn lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp và công thương năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-20-2022(17.01.2022_17h43p17)_signed_1642998554502.pdf
7 Kế hoạch Số 19/KH-UBND ngày 17/01/2022 Kế Hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2022)
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-19-2022(18.01.2022_10h15p16)_signed_1642998056173.pdf
8 Kế hoạch Số 23/KH-UBND ngày 17/01/2022 Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
17/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-23-2022(17.01.2022_17h32p24)_signed_1642998733192.pdf
9 Kế hoạch Số 18/KH-UBND ngày 14/01/2022 Kế Hoạch: Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
14/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-18-2022(14.01.2022_16h25p41)_signed_1642421405358.pdf
10 Kế hoạch Số 17/KH-UBND ngày 14/01/2022 Kế Hoạch: Phát triển và quản lý nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
14/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-17-2022(14.01.2022_09h56p36)_signed_1642421120551.pdf
11 Kế hoạch Số 13/KH-UBND ngày 12/01/2022 Kế Hoạch: Triển khai công tác quản lý hoạt động của các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
12/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-13-2022(14.01.2022_11h22p38)_signed_1642420948191.pdf
12 Kế hoạch Số 12/KH-UBND ngày 12/01/2022 Kế hoạch: Phòng, chống dịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
12/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-12-2022(13.01.2022_15h09p42)_signed_1642420746352.pdf
13 Kế hoạch Số 08/KH-UBND ngày 11/01/2022 Kế hoạch: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
11/11/2021
UBND Quận Ba Đình kh-8-2022(14.01.2022_10h12p49)_signed_1642420588457.pdf
14 Kế hoạch Số 324/KH-UBND ngày 31/12/2021 Kế Hoạch: Ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS - CoV - 2 ( chủng Omicron) trên địa bàn quận Ba Đình
31/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-324-2021(12.01.2022_16h05p05)_signed_1642061770903.pdf
15 Kế hoạch Số 324/KH-UBND ngày 31/12/2021 Kế Hoạch: Ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS - CoV - 2 ( chủng Omicron) trên địa bàn quận Ba Đình
13/01/2022
UBND Quận Ba Đình
16 Kế hoạch Số 324/KH-UBND ngày 31/12/2021 Kế Hoạch: Ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS - CoV - 2 ( chủng Omicron) trên địa bàn quận Ba Đình
31/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-324-2021(12.01.2022_16h05p05)_signed_1642061579979.pdf
17 Kế hoạch Số 09/KH-UBND ngày 11/01/2022 Kế Hoạch: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
11/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-9-2022(12.01.2022_09h43p36)_signed_1642061253658.pdf
18 Kế hoạch Số 326/KH-UBND ngày 31/12/2021 Kế hoach: Công tác An toàn thực phẩm quận Ba Đình năm 2022
10/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-326-2021(06.01.2022_15h39p24)_signed_1641807433438.pdf
19 Kế hoạch Số 04/KH-UBND ngày 07/01/2022 Kế hoạch: Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
07/01/2022
UBND Quận Ba Đình kh-4-2022(07.01.2022_19h34p59)_signed_1641807069823.pdf
20 Kế hoạch Số 325/KH-UBND ngày 31/12/2022 Kế hoạch: Thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2022
31/12/2021
UBND Quận Ba Đình kh-325-2021(06.01.2022_15h33p04)_signed_1641807240712.pdf
content:

content: