VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
15/KH-UBND Quản lý và tổ chức Lễ hội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
16/KH-UBND Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa,cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
13/KH-UBND An toàn lao động,vệ sinh lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
36/KH-UBND Triển khai công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
33/KH-UBND Rà soát văn bản Quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Ba Đình UBND quận Ba Đình 11/02/2020
35/KH-UBND Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI,nhiệm kỳ 2020-2025 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
14/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi,kỷ niệm một số ngày lễ,sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019 và chào mừng năm mới 2019 UBND quận Ba Đình 14/01/2019 Nguyễn Quang Trung
16/KH-UBND Quản lý và Phát triển du lịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2019 UBND quận Ba Đình 14/01/2019
18/KH-UBND Triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " năm 2019 UBND quận Ba Đình 14/01/2019
118/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, thủ đô và quận Ba Đình trong năm 2018, chào mừng năm mới 2019 UBND quận Ba Đình 27/04/2018
113/KH-UBND Kế hoạch về Tuyên truyền các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2018 UBND quận Ba Đình 23/04/2018 Nguyễn Quang Trung
101/QĐ-UBND Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 UBND quận Ba Đình 26/01/2018 Đỗ Viết Bình
175/KH-UBND Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 08/8/2017 của UBND quận Ba Đình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cuòng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. UBND quận Ba Đình 08/08/2017