VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
15/KH-UBND Quản lý và tổ chức Lễ hội trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
16/KH-UBND Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa,cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
13/KH-UBND An toàn lao động,vệ sinh lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
36/KH-UBND Triển khai công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình quận Ba Đình năm 2020 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
33/KH-UBND Rà soát văn bản Quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Ba Đình UBND quận Ba Đình 11/02/2020
35/KH-UBND Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI,nhiệm kỳ 2020-2025 UBND quận Ba Đình 11/02/2020
14/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi,kỷ niệm một số ngày lễ,sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019 và chào mừng năm mới 2019 UBND quận Ba Đình 14/01/2019 Nguyễn Quang Trung
16/KH-UBND Quản lý và Phát triển du lịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2019 UBND quận Ba Đình 14/01/2019
18/KH-UBND Triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " năm 2019 UBND quận Ba Đình 14/01/2019
118/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, thủ đô và quận Ba Đình trong năm 2018, chào mừng năm mới 2019 UBND quận Ba Đình 27/04/2018