VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Kí hiệu 33/KH-UBND
Ngày ban hành 11/02/2020
Ngày có hiệu lực 11/02/2020
Người ký
Trích yếu Rà soát văn bản Quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Ba Đình
Cơ quan ban hành UBND quận Ba Đình
Thể loại Văn bản pháp quy