VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Kí hiệu 57/UBND-VP
Ngày ban hành 11/01/2021
Ngày có hiệu lực 11/01/2021
Người ký
Trích yếu Triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành UBND quận Ba Đình
Thể loại Văn bản chỉ đạo