|

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Ba Đình"

content:

Vừa qua, Quận ủy Ba Đình tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn quận được triển khai thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Thông  qua đó, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Qua triển khai thực hiện, mô hình “Dân vận khéo” ngày càng được nhân lên, chất lượng mô hình ngày càng đi vào thực chất, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà cấp ủy, chính quyền đang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; những việc mới, khó, phức tạp như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng cháy, chữa cháy, công tác giữ gìn văn minh đô thị, giải phóng mặt bằng, xây dựng phường điểm về kỷ cương văn minh đô thị,...

Hệ thống Dân vận trong toàn quận đã tập trung phối hợp với các cấp, các ngành, nòng cốt là cán bộ dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó, chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp và cách thức tuyên truyền phù hợp. Những nội dung tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên quan tâm triển khai với nhiều hình thức phù hợp.

Số lượng mô hình ngày càng được nhân lên, chất lượng mô hình ngày càng đi vào thực chất, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2023, toàn quận có 882 mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký thực hiện; trong đó có 256 mô hình tiêu biểu được quận và cơ sở biểu dương, khen thưởng, nhân rộng. Năm 2024, toàn quận có 452 mô hình của tập thể, 173 mô hình cá nhân được đăng ký xây dựng và thực hiện ở cả ba cấp. Qua đó, thể hiện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nhiều mô hình khó cũng được lựa chọn như mô hình: “Cụm liên kết an ninh- an toàn liên gia tự quản”, “Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà”, “Giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ chân rác”, “Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Cổng trường học an toàn” “Thư viện thông minh”, “Tự phòng, tự quản về ANTT”,...

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá rõ thực trạng, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở. Phân tích nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở. Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong thời gian tới.

Tham luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Vũ Thị Thêu-Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ cho rằng để việc xây dựng các mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tập thể, cá nhân lựa chọn những nội dung, việc làm phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, có sức lan tỏa trong cộng đồng, huy động được sự tham gia của đông đảo Nhân dân. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo.

 Với tham luận “Công tác vận động cộng đồng dân cư tham gia xây dựng Không gian bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Dân Huy- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, UBND phường triển khai thí điểm mô hình xây dựng Không gian bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam dựa trên nền tảng Khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xã và thế mạnh về dịch vụ ẩm thực của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường. Mô hình hướng tới mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và góp phần gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Để thực hiện mô hình có hiệu quả, UBND phường luôn bám sát phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tất cả các khâu, từ xây dựng chủ trương, ý tưởng, phương án thiết kế, đến quá trình triển khai đều được thông tin rộng rãi trong cán bộ cơ sở, các nhóm zalo tổ dân phố, trang tin điện tử, cổng tương tác online và các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn biết và cùng tham gia bằng nhiều cách khác nhau như: đầu tư nguồn lực, giới thiệu nhân lực...

Từ thực tế triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại cơ quan, đơn vị trong nhiều năm qua, đồng chí Trần Thị Tố Tâm - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá, đồng chí Đinh Thị Phương Liên- Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận đã chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo, nhất là kinh nghiệm về lựa chọn mô hình phù hợp, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, biểu dương, khen thưởng kịp thời; phát huy vai trò của người đứng đầu trong quá trình triển khai và thực hiện.

Tại buổi tọa đàm, cô giáo Lê Hoàn Châu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ với tham luận "Dân vận khéo trong công tác tuyên truyền vận động giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh chung tay xây dựng trường học hạnh phúc" cho rằng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ là việc làm trong thời gian nhất định mà phải là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là nhiệm vụ thường xuyên trong tất cả các hoạt động của Trường THCS Nguyễn Công Trứ. Trong đó, nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc chung tay xây dựng trường học hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Công Thành- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Công Thành- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng, duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu đã được công nhận; thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bằng nhiều hình thức, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào, qua đó góp phần xây dựng Quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ban Dân vận Quận ủy

21/05/2024 - 739 Lượt xem
Ngày 10/5/2024, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...
21/05/2024 - 23 Lượt xem
Quận Ba Đình tuyển sinh trực tuyến các cấp từ ngày 01/7- 4/7/2024 và trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2024.
20/05/2024 - 177 Lượt xem
Có 960/1618 thí sinh dự thi Olympic các môn văn hóa và khoa học khối 6,7,8 cấp THCS quận Ba Đình (Hà Nội) đạt giải, trong đó có 91 giải Nhất.
18/05/2024 - 49 Lượt xem
Ngày 18/5, UBND quận Ba Đình phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024.
15/05/2024 - 168 Lượt xem
Chương trình kết nghĩa giữa quận Ba Đình với huyện Điện Biên Đông
14/05/2024 - 115 Lượt xem
Ngày 10/5, Cuộc thi tuyển ý tưởng Quy hoạch Công viên văn hóa đa chức năng tại Khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng (Hà Nội) đã chính thức phát động. Cuộc thi do quận Hoàn Kiếm chủ trì phối...
09/05/2024 - 22 Lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND quận về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024, UBND quận đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an...
04/05/2024 - 47 Lượt xem
Ngày 03/5/2024, UBND quận Ba Đình đã làm việc cùng với Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 về công tác An toàn thực phẩm “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024 thành phố Hà Nội. Trong buổi làm...
24/04/2024 - 127 Lượt xem
Sáng 23/4, tại trường Tiểu học Thành Công A, UBND quận Ba Đình tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024; Chung khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Việt Nam; hướng tới kỷ...
content:

content:

Thư viện hình ảnh