Văn hóa xã hội

BA ĐÌNH ĐỊA LINH NHÂN KIỆT
Ngày đăng 29/05/2016 | 15:38

Ba Đình- vùng đất kinh kỳ - địa linh nhân kiệt. Tên gọi ấy luôn ngân vang trong lòng mỗi người, với niềm tôn kính thiêng liêng; nằm ở vùng đất phía tây Kinh thành Thăng Long, vùng đất này đã được chọn là nơi xây dựng Hoàng Thành. Hàng ngàn năm qua, vùng đất linh thiêng nơi đây luôn được các bậc minh quân lựa chọn, giữ một vị trí trọng yếu của chốn đế đô - với tư cách là một trung tâm quyền lực. Lịch sử đã viết về bao biến cố thăng trầm của Thăng Long  - Hà Nội, nhưng qua mỗi sự kiện ấy, truyền thống hào hùng lại dày thêm bằng những chiến công vô cùng hiển hách. Nơi đây là minh chứng đặc sắc về quá trình giao lưu văn hóa lâu dài, là nơi tiếp thu nhiều ảnh hưởng văn hóa Đông Tây để tạo nên những nét độc đáo, sáng tạo của một Trung tâm văn hóa- Trung tâm Hành chính - Chính trị Quốc gia.

Ba Đình cũng là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó, vị thế của Ba Đình được nâng lên một tầm cao mới. Đây cũng chính là nơi gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa, kỷ niệm thiêng liêng, tình cảm sâu nặng của nhân dân ta với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!

Trong quá trình xây dựng phát triển, Ba Đình luôn gắn liền với lịch sử cách mạng, lịch sử kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới của Thủ đô Hà Nội. Từ sau ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 đến nay, chúng ta có nhiều lần thay đổi địa giới hành chính cũng như mô hình tổ chức bộ máy. Ngày 31/5/1961, Chính phủ ra quyết định thành lập khu phố Ba Đình. Theo đó, khu Ba Đình mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai khu phố Ba Đình, Trúc Bạch cũ, có 75 khối dân phố, khoảng 10 vạn người. Đến tháng 12/1974 thay đơn vị hành chính khối dân phố, thành lập các tiểu khu. Thời gian này, quận Ba Đình có 46 tiểu khu.

Đến tháng 12/1978 sáp nhập lại còn 15 tiểu khu. Tại kỳ họp HĐND Thành phố khóa VIII tháng 6/1981 đổi khu phố thành quận, tiểu khu thành phường, lúc này quận Ba Đình có 15 phường. Cuối năm 1995 khi thành lập mới quận Tây Hồ, 3 phường Bưởi, Thụy Khuê và Yên Phụ được tách về quận Tây Hồ, lúc này quận Ba Đình còn 12 phường. Đến ngày 05/01/2005 điều chỉnh địa giới hành chính phường Cống Vị, Ngọc Hà, Ngọc Khánh thành lập mới phường Liễu Giai, Vĩnh Phúc. Hiện nay, quận Ba Đình có diện tích 9,29km2 gồm 14 phường: Cống Vị, Vĩnh Phúc, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ngọc Hà, Đội Cấn, Quán Thánh, Điện Biên, Kim Mã, Giảng Võ, Thành Công, Trúc Bạch, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, với hơn 25 vạn dân.

55 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Ba Đình vẫn luôn chắc tay búa, vững tay súng, vừa hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vừa sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo vệ Thủ đô thân yêu - nơi mà hàng ngày, hàng giờ, Đảng, Bác Hồ đã phát đi những mệnh lệnh quan trọng đưa đất nước đến ngày toàn thắng. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã có biết bao người con ưu tú của Ba Đình không tiếc máu xương, bảo vệ, xây dựng và giữ vững thành quả cách mạng.

Khi non sông liền một dải, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế thì người dân Ba Đình một lần nữa thể hiện sâu sắc bản chất cần cù trong lao động, sáng tạo trong học tập. Trí tuệ của bao trái tim, khối óc cùng hội tụ chung tay góp sức xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện.

Trong những năm qua, dù hoàn cảnh đất nước gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đổi mới, với sự nỗ lực, phấn đấu bằng những giải pháp tích cực đã thúc đẩy kinh tế phát triển, cơ cấu hợp lý, thu hút nhiều nguồn lực, hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn. Kinh tế của quận liên tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Ba Đình ngày càng vững mạnh trên mọi mặt. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước của quận luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị.

Là Trung tâm Hành chính - chính trị quốc gia, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn được đặc biệt quan tâm. Quyết tâm của cả hệ thống chính trị là giữ vững tuyệt đối về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phối hợp bảo vệ an toàn các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ba Đình là quận đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, chất lượng dạy và học được quan tâm đầu tư và nâng cao toàn diện về mọi mặt. Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử, văn hoá, di tích cách mạng kháng chiến được quan tâm. Ba Đình luôn đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và cuộc vận động "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh". Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ người có công với cách mạng, công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội luôn được các cấp, các ngành, các đơn vị và tầng lớp nhân dân chăm lo thực hiện chu đáo.

Bộ mặt đô thị của quận ngày càng được đổi mới, khang trang hiện đại hơn, hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch và tổ chức rà soát các quy hoạch được thực hiện có hiệu quả hơn, đáp ứng với yêu cầu tốc độ đô thị hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân  từng bước được nâng lên.

Đảng bộ quận Ba Đình ngày đầu thành lập chỉ có 25 chi bộ trực thuộc với 507 đảng viên. Cùng năm tháng, khói lửa trong chiến tranh, sáng tạo trong lao động sản xuất, chất  lượng, số lượng các  tổ chức cơ sở Đảng được  tăng  lên  không  ngừng. Đến nay, có 65 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 16 ngàn đảng viên. Qua 25 kỳ Đại hội, 18 khóa HĐND cấp quận, Đảng bộ tập trung lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ quận luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong nhiều hoạt động của Thành phố, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Các tổ chức cơ sở Đảng từ quận đến cơ sở đều giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết. Chủ động sáng tạo đề ra những giải pháp cụ thể thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tập trung lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề, chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc triern khai thực hiện Chỉ tị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại khóa XI về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Quận Ba Đình có được như ngày hôm nay là do sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận thông qua các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trong toàn quận. Đó là sự đoàn kết thống nhất nêu cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, là sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình.

Nhìn lại truyền thống hào hùng anh dũng hi sinh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, hăng hái tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng và phát triển, mỗi chúng ta càng thêm yêu mến và tự hào về Ba Đình lịch sử- Ba Đình Anh hùng.

55 năm qua đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân Ba Đình luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố; sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các địa phương và cơ quan trên địa bàn. Đó chính là điểm tựa vững chắc, là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần và vật chất to lớn giúp Đảng bộ và nhân dân Ba Đình vững bước đi lên xây dựng quận Ba Đình ngày càng văn minh - hiện đại, xứng đáng với vị thế quận trung tâm Hành chính – Chính trị quốc gia.

Nhìn lại truyền thống hào hùng, anh dũng hy sinh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, hăng hái tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng và phát triển, mỗi chúng ta càng thêm yêu mến và tự hào về Ba Đình lịch sử - Ba Đình Anh Hùng.

Hoàng Ngọc Sáu – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo